Certyfikat jakości dla Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych

Certyfikat jakości dla Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych

Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa wzięło udział w kolejnym cyklu badań biegłości PT (Proficiency Testing), organizowanych przez Institute for Interlaboratory Studies z Holandii (IIS).

Badanie odbyło się w czwartym kwartale 2020 roku i dotyczyło oznaczania zawartości wolnego i uwalniającego się formaldehydu w materiałach tekstylnych, i wykonane zostało wg normy PN-EN ISO 14184-1:2011, metody objętej zakresem akredytacji PCA i MON.

Laboratorium uzyskało wynik pozytywny i otrzymało od organizatora, w lutym 2021 r., „Certificate of Excellence nr iisPTp2020.539”.

Pozytywny wynik badania, wykonanego metodą spektrofotometryczną, potwierdził wysokie kompetencje i umiejętności personelu laboratorium w tym obszarze badań i w tej poddyscyplinie.

Institute for Interlaboratory Studies to niezależna instytucja, która jest organizatorem różnego rodzajów badań biegłości dla laboratoriów badawczych z ponad 100 krajów, z całego świata. Siedzibą Instytutu jest Spijkenisse w Holandii.

IIS posiada akredytację, wydaną przez jednostkę akredytującą: SGS Nederland BV, Nr certyfikatu akredytacji R007, zakres akredytacji ważny do 01.08.2024 r.

W badaniach biegłości brały udział 174 laboratoria z całego świata.

Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych wykonuje badania wyrobów włókienniczych w dowolnej postaci przerobu jak np.: włókno, czesanka, przędza, tkaniny, dzianiny, włókniny, wyroby gotowe oraz materiały opatrunkowe wg norm PN, PN-EN, PN-EN ISO oraz według procedur badawczych własnych.

Laboratorium jest akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, w zakresie badań chemicznych oraz badań właściwości fizycznych wyrobów włókienniczych; posiada również akredytację Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie obronności i bezpieczeństwa (OiB) na zgodność z ww. normą.

Więcej informacji na temat badań realizowanych przez Laboratorium znajdą Państwo tutaj:
http://iw.lukasiewicz.gov.pl/dzialalnosc-naukowa/jednostki-iw/laboratorium-badan-chemicznych-i-analiz-instrumentalnych/