Badania Chemiczne

Home / Co badamy / Badania Chemiczne

Badania chemiczne

Ocena bezpieczeństwa użytkowania surowców, przędzy i nici, płaskich wyrobów włókienniczych, wyrobów gotowych, akcesoriów, biżuterii oraz zabawek w zakresie oznaczania:

• pentachlorofenoli

Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych

 

• monochlorofenoli

• dichlorofenoli

• trichlorofenoli

• tetrachlorofenoli

• pentachlorofenoli

Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy