Projekty bieżące

Home / Działalność naukowa / Projekty bieżące

 

REALIZOWANE

 

Tytuł:
„OPRACOWANIE FUNKCJONALNYCH BIOAKTYWNYCH OCHRON TEKSTYLNYCH DO ZABEZPIECZENIA
MEDYCZNEGO SIŁ ZBROJNYCH RP JAKO ELEMENTU PRZECIWDZIAŁANIA ZAKAŻENIOM SARS-COV-2”

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa „SZAFIR” ze środków budżetu państwa

Akronim:
CoVTex

Nr projektu:
DOB-SZAFIR/02/B/004/02/2021

Celem projektu jest opracowanie spersonalizowanej bioaktywnej maski o konstrukcji umożliwiającej
szybką i bezpieczną wymianę innowacyjnych funkcjonalnych filtrów włóknistych,
opracowanie wymienialnych filtrów jednorazowego użytku
oraz rękawic i kominiarki wielokrotnego użytku, jak również ocena wpływu COVID-19
na gotowość operacyjną Sił Zbrojnych RP.

Całkowity koszt realizacji projektu:
10 324 260 zł, w tym dla Łukasiewicz – IW: 3 064 708 zł
Wartość dofinasowania projektu:
10 324 260 zł, w tym dla Łukasiewicz – IW: 3 064 708 zł

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:

Lider
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa
Konsorcjanci:
• Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
• Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
• Politechnika Śląska, Centrum Biotechnologii
• ISKIERKA Sp. z o.o.
• SondaSys Sp. z o.o.

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Małgorzata Cieślak
e-mail: malgorzata.cieslak@iw.lukasiewicz.gov.pl

Termin realizacji projektu:
03.01.2022- 02.01.2025

             

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Dotacja celowa CŁ (MEiN)

Tytuł:
Materiały do prefabrykacji przegród budowlanych, aglomerowane z surowców wtórnych w tym z drewna rozbiórkowego, odpadów przemysłu tekstylnego i przemysłu skórzanego

Numer projektu:
1/Ł-ITD/CŁ/2021

Rodzaj projektu:
Projekt badawczy

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest opracowanie wielofunkcyjnych materiałów i wyrobów kompozytowych, w postaci płyt i belek, wytwarzanych na bazie surowców pochodzących z odzysku (w szczególności surowców odnawialnych) w tym drewna rozbiórkowego, odpadów przemysłu tekstylnego i skórzanego, przeznaczonych w szczególności do budowy domów i obiektów użyteczności publicznej w technologiach opartych o prefabrykację. W projekcie przewiduje się prace badawcze nad racjonalnym i bezpiecznym dla środowiska zagospodarowaniem odpadów przemysłu skórzanego i przemysłu tekstylnego w kompozycjach z drewnem poużytkowym.
Projekt będzie obejmował następujące zagadnienia badawcze: wytypowanie dostępnych na rynku lokalnym surowców wtórnych o potencjale aplikacyjnym w budownictwie, wytworzenie materiałów kompozytowych z wytypowanych surowców wtórnych, optymalizację technologii ich wytwarzania oraz zbadanie cech techniczno-użytkowych. Ważnym elementem projektu będzie również ocena oddziaływania opracowanych rozwiązań na środowisko. Produktem będą wielofunkcyjne materiały kompozytowe o unikalnych właściwościach techniczno-użytkowych dedykowane dla budownictwa, w tym do budowy domów drewnianych.

dofinansowanie:
2 422 449,00 zł

całkowita wartość:
3 562 424,00 zł

Lider projektu:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna

Partnerzy:
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa
Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Przemysłu Skórzanego

Kierownik badań po stronie Ł- IW: Dr hab. inż. Małgorzata Cieślak
e-mail: malgorzata.cieslak@iw.lukasiewicz.gov.pl

Termin realizacji: 2021.01.07 do 2022-12-20


 

Numer projektu: UMO-2019/33/B/ST8/02005

Rodzaj projektu: Projekt badawczy
Nazwa programu w ramach którego projekt jest realizowany: OPUS edycja 17

Lider projektu: Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej

Partnerzy: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa

Kierownik badań po stronie IW: Dr hab. inż. Małgorzata Cieślak
e-mail: malgorzata.cieslak@iw.lukasiewicz.gov.pl

Termin realizacji: 2020-03-03 do 2023-03-02

więcej na: https://projekty.ncn.gov.pl/

 

 

 

Projekt badawczy w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”- etap V – NCBIR

Koordynator programu – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB,

Wykonawca – Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa

Kierownik zadań realizowanych po stronie IW:
dr inż. Katarzyna Śledzińska tel. 42 25 34 11
e-mail: katarzyna.sledzinska@iw.lukasiewicz.gov.pl

Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

 

 

Celem projektu III.PB.19 pt.: „POPRAWA KOMFORTU PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MOTORYCZNIE POPRZEZ FUNKCJONALIZACJĘ ODZIEŻY ROBOCZEJ”, jest opracowanie i funkcjonalizacja, poprzez zmiany konstrukcyjno- materiałowe, ubioru roboczego dla osób niepełnosprawnych motorycznie, ukierunkowana na aktywizację zawodową, poprawę jakości życia oraz ergoterapię w środowisku pracy.

AKTUALNOŚCI

Poprawa komfortu pracy osób niepełnosprawnych motorycznie

ETAP III 2022 r
Wykonanie próbnej partii ubioru i przeprowadzenie badań z udziałem użytkowników końcowych.
Opracowanie wytycznych do projektowania ubiorów roboczych dla aktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych motorycznie.

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ODZIEŻY ROBOCZEJ DLA AKTYWNYCH ZAWODOWO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI PORUSZAJĄCYCH SIĘ NA WÓZKACH

Założenia ogólne Odzież robocza dla aktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach powinna być dostosowana do wymiarów ciała, uwzględniać ruchy użytkownika i zapewniać bezpieczeństwo przy pracy tzn. odpowiednio okrywać sylwetkę i nie posiadać luźnych elementów możliwych do zaczepienia bądź pochwycenia przez wystające lub ruchome części maszyn.
Elementy odzieży roboczej (np. nakładki, fartuchy) powinny chronić odzież własną pracownika przed zniszczeniem i ubrudzeniem.
Założenia wymiarowe
Główne:
 • wzrost,
 • obwód klatki piersiowej,
 • obwód pasa,
 • obwód bioder (u kobiet).

Uzupełniające:

 • długość kończyny górnej,
 • długość kończyny dolnej,
 • długość pleców w pozycji siedzącej (od punktu karkowego do poziomu siedziska).
Założenia materiałowe
Główne:
 • wzrost,
 • obwód klatki piersiowej,
 • obwód pasa,
 • obwód bioder (u kobiet).

Uzupełniające:

 • długość kończyny górnej,
 • długość kończyny dolnej,
 • długość pleców w pozycji siedzącej (od punktu karkowego do poziomu siedziska).
Założenia wzornicze Wzór odzieży roboczej wyglądem nie odbiegający od tradycyjnej odzieży roboczej.
Założenia kolorystyczne Kolorystyka dowolna dostosowana do wymagań pracodawcy, działań produkcji i kolorów stosowanych w konkretnych oddziałach zakładów pracy.
Wytyczne konstrukcyjne Wytyczne konstrukcyjne przy projektowaniu ubiorów dla osób poruszających się na wózkach:

 • modelowanie na figurę w pozycji siedzącej,
 • modelowanie pogłębionej pachy,
 • optymalne luzy na nogi zgięte w kolanach i siedzenie,
 • skrócenie przodu odzieży,
 • wydłużenie tyłu odzieży.
Zabiegi konstrukcyjne Wytyczne konstrukcyjne przy projektowaniu ubiorów dla osób poruszających się na wózkach:

 • modelowanie na figurę w pozycji siedzącej,
 • modelowanie pogłębionej pachy,
 • optymalne luzy na nogi zgięte w kolanach i siedzenie,
 • skrócenie przodu odzieży,
 • wydłużenie tyłu odzieży.
Wytyczne technologiczne Wytyczne dotyczące technologii konfekcjonowania ubiorów dla pracowników
z niepełnosprawnością motoryczną: 

 • uwzględnienie zwiększonego zakresu regulacji obwodów,
 • zastosowanie łatwych w obsłudze i trwałych zapięć oraz łatwego dostępu do kieszeni,
 • zastosowanie szwów, ściegów i zapięć zapewniających trwałość połączeń podczas użytkowania i konserwacji,
 • zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym bądź intensywnym zabrudzeniem szczególnie narażonych obszarów i elementów odzieży roboczej.
Zabiegi technologiczne W odniesieniu do powyższych wytycznych w zakresie technologii konfekcjonowania proponuje się następujące rozwiązania:

 • zastosowanie ściągaczy lub elastycznych taśm w talii, do regulacji obwodów,
 • elementy ubioru narażone na rozerwanie czy wyrywanie należy wzmocnić poprzez wielokrotne przeszycie lub rygiel z podłożeniem dodatkowego materiału (kieszenie, podtrzymywacze paska),
 • przyszywanie guzików, montowanie guzików zatrzaskowych i wykonywanie dziurek      należy dokonywać poprzez co najmniej dwie warstwy materiału,
 • zależnie od przewidywanych funkcji odzieży na określonych powierzchniach ubioru roboczego narażonych na bardziej intensywne brudzenie i niszczenie możliwe jest zastosowanie wzmocnień z drugiej warstwy materiału podstawowego lub z materiału o wymaganych cechach np. podwyższonej wytrzymałości, z wykończeniem oleofobowym.

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług
PN-P-84525:1998 Odzież robocza-Ubrania robocze
PN-EN 13402-3:2017-11 Oznaczenie wielkości odzieży – Część 3: Przedstawianie wielkości odzieży na etykiecie na podstawie wymiarów ciała i wielkości interwałów
PN-P-84501:1983 Wyroby konfekcyjne – Szwy – Klasyfikacja i oznaczenia
PN-P-84502:1983 Wyroby konfekcyjne – Ściegi – Klasyfikacja i oznaczenia
PN-EN 12590:2002 Tekstylia – Przemysłowe nici szwalne wykonane w całości lub częściowo z włókien syntetycznych
PN-P-84507:1985 Wyroby konfekcyjne – Stopnie jakości
PN-P-84506:1983 Wyroby konfekcyjne – Badania odbiorcze
PN-P-84530:1990 Wyroby konfekcyjne – Składanie
PN-P-84531:1990/Ap1:1999P, PN-P-84531:1990/Az1:1997P Wyroby konfekcyjne – Oznaczenie
PN-EN ISO 3758:2012 Tekstylia – System oznaczania sposobu konserwacji z zastosowaniem symboli

Wytyczne do projektowania odzieży roboczej dla aktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnościami

ETAP II 2021 r.
Wykonanie i testowanie prototypu ubioru oraz jego weryfikacja.

Zgodnie z opracowanymi założeniami do projektowania ubiorów dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi poruszających się na wózku opracowano elementy odzieży odrębnie na górną i dolna część ciała, aby umożliwić łączenie pojedynczych elementów ubioru w różnych konfiguracjach wzorniczo – modelowych i materiałowych w zależności od rodzaju wykonywanej pracy i stopnia okrycia sylwetki.
Prace projektowe skoncentrowano na wykonaniu konstrukcji i jej modelowaniu oraz opracowaniu szablonów do realizacji przeszyć próbnych, w celu weryfikacji założeń projektowych i ustaleniu technologii. Powstałe przeszycia próbne pierwowzorów odzieży poddawano przymiarkom na osobach siedzących na wózkach, przy symulacji ruchów i czynności na stanowisku pracy. Poprzez testy zweryfikowano opracowane założenia zapewnienia optymalnej swobody ruchu. Sprawdzano sposób indywidualnego zakładania i zdejmowania odzieży, korzystanie z zapięć oraz łatwość dostępu do kieszeni. Powstały prototypy odzieży. Konstrukcja odzieży na górną część ciała umożliwia swobodę ruchów w obszarze kończyn górnych i tułowia.: bluza robocza (na bazie typu szwedzkiego), fartuch roboczy z elementami dzianinowymi. W odzieży okrywającej dolną część ciała uwzględniono kształtowanie konstrukcyjne w obszarze kolan i siedzenia zapewniając wygodę podczas pracy: spodnie robocze do pasa o specjalnej konstrukcji, nakładki robocze na spodnie.

Publikacje 2021
1. L. Napieralska, K. Śledzińska, E. Witczak, I. Jasińska, V. Jarzyna, Kierunki funkcjonalizacji odzieży roboczej do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych motorycznie, Przegląd Włókienniczy WOS 2/2021, s32-37, ISSN-1731-8645, e-ISSN 2449-9986 , DOI: 10.151199/60.2021.2.2
2. L. Napieralska, I. Jasińska, K. Śledzińska, E. Witczak, V. Jarzyna, Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych motorycznie poprzez funkcjonalizację odzieży roboczej, Monografia pokonferencyjna wyd. E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;
Monografia Zdrowie i style życia. Ekonomiczne, społeczne i zdrowotne skutki pandemii pod redakcją Wioletty Nowak i Katarzyny Szalonki jest dostępna online w BC i RUWr.
https://bibliotekacyfrowa.pl/publication/142069
https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/142070

Wystąpienia konferencyjne 2021 r.

1. L. Napieralska, I. Jasińska, K. Śledzińska, E. Witczak, V. Jarzyna, Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych motorycznie poprzez funkcjonalizację odzieży roboczej, , Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zdrowie i Style Życia – Wrocław 2021, Wroclaw Annual Conference on Health and Lifestyle (WAICHL-2021) , Economic, social and health effects of the pandemic in the modern world, 20-21.05.2021r Wrocław -referat
2. K. Śledzińska, L. Napieralska, I. Jasińska, E. Witczak, V. Jarzyna, Komfort użytkowy ubiorów roboczych dla pracowników niepełnosprawnych motorycznie, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Innowacyjne Oblicza Przemysłu Włókienniczego, 10.06. 2021, Łódź; referat
3. L. Napieralska, K. Śledzińska, I. Jasińska, E. Witczak, V. Jarzyna, Funkcjonalna odzież robocza do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych motorycznie, XXI Sympozjum Higiena pracy – aktualne problem 22-24 września 2021r , Łódź; poster

ETAP I 2020
Opracowanie funkcjonalnego modelu ubioru roboczego w zakresie materiałowo – konstrukcyjnym usprawniającego ubieranie i zapewniającego komfort użytkowy.

Oferta dostępnych ubiorów roboczych skierowana jest głównie osób typowych o standardowych sylwetkach i wymiarach, zaś projektowanie ubiorów osoby nietypowe odbywa się poprzez realizację indywidualnych zamówień. Na podstawie rozpoznania w zakresie niepełnosprawności motorycznych wytypowano grupę docelowych użytkowników, którymi będą osoby niepełnosprawne ruchowo poruszające się na wózku, dla nich określono kierunek funkcjonalizacji odzieży roboczej.

W opracowaniu koncepcji funkcjonalnej odzieży roboczej zastosowano następujące etapy procesu projektowego:
‒ określenie grupy docelowych użytkowników;
‒ analiza dostępnych produktów i ustalenie potrzeb,
‒ opracowanie założeń;
‒ przygotowanie graficzne projektów modeli;
‒ analiza konstrukcyjna i technologiczna projektów.

Koncepcję oparto na analizie uniwersalnych ubiorów roboczych, ustaleniu topografii miejsc szczególnie wrażliwych na sylwetkach osób poruszających się na wózku oraz wymagań bezpieczeństwa i ergonomii stanowiska pracy. Podstawą do ustalenia zmian modelowo -konstrukcyjnych i technologicznych była weryfikacja typowego ubioru roboczego dwuczęściowego składającego się z bluzy i spodni. Dokonano doboru materiałów na podstawie przeprowadzonych badań fizykomechanicznych.

W projekcie prowadzone jest ankietowe rozpoznanie w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez krajowych pracodawców oraz równolegle rozpoznanie potrzeb w zakresie ubiorów roboczych dla osób niepełnosprawnych motorycznie.
Adresatami badania ankietowego są krajowi pracodawcy oraz osoby niepełnosprawne motorycznie w wieku aktywności zawodowej, do których planuje się dotrzeć poprzez fundacje i zrzeszenia osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami ruchu oraz poruszających się na wózkach. Pragniemy uzyskać dane dotyczące możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych motorycznie w Państwa firmie oraz świadomości konsekwencji związanych z tym faktem.
Prosimy o wypełnienie dobrowolnej ankiety dla pracodawców oraz przekazanie drugiej z ankiet do wypełnienia pracownikom niepełnosprawnym motorycznie. Wypełnione ankiety lub ich skany prosimy wysłać na adres lnapieralska@iw.lodz.pl .
Instytut zapewnia anonimowość i bezpieczeństwo danych.
Przekazane przez Państwa informacje będą podstawą analizy potrzeb i opracowania konstrukcji, a w konsekwencji pilotażowej partii funkcjonalnej odzieży roboczej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych motorycznie do poprawy komfortu pracy.
Zebrane opinie posłużą opracowaniu niestandardowych ubiorów roboczych dla niepełnosprawnych motorycznie, a firmy/osoby biorące udział w badaniu będą miały szansę na udział w testowaniu opracowanej odzieży roboczej
Prototyp odzieży roboczej o konstrukcji ergonomicznej, dostosowanej do wymagań stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej przebywającej długotrwale w pozycji siedzącej, będzie uwzględniał spełnienie potrzeb zawodowych osób niepełnosprawnych motorycznie, poprawę ich warunków pracy oraz wzrost samooceny osób niepełnosprawnych motorycznie.
Liczymy na Państwa pomoc i współpracę. Mile widziana byłaby również ogólna opinia Państwa jako Instytucji na ww temat.

ANKIETA dla pracodawców (doc)
ANKIETA dla pracodawców (pdf)

ANKIETA dla osób niepełnosprawnych motorycznie (doc)
ANKIETA dla osób niepełnosprawnych motorycznie (pdf)

——————————————————————-

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ- Instytut Włókiennictwa
Zakład Mechanicznych Technologii Włókienniczych,
Pracownia Odzieżownictwa
ul. Gdańska 118, 90-520 Łódź,
Lidia Napieralska
tel: 042, 253 44 40 e-mail: lidia.napieralska@iw.lukasiewicz.gov.pl

osoby do kontaktu:
dr inż. Katarzyna Śledzińska, tel: 042, 253 44 11 e-mail: katarzyna.sledzinska@iw.lukasiewicz.gov.pl
dr inż. Ewa Witczak, tel: 042, 253 44 55 e-mail: ewa.witczak@iw.lukasiewicz.gov.pl

 

Numer projektu: UMO-2018/31/B/ST8/02418   

Rodzaj projektu: Projekt badawczy
Nazwa programu w ramach którego projekt jest realizowany: OPUS edycja 16

Lider projektu: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa

Partnerzy: Wydział Chemii Politechniki Łódzkiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica

Kierownik badań po stronie IW: Dr hab. inż. Maciej Boguń
e-mail: maciej.bogun@iw.lukasiewicz.gov.pl

Termin realizacji: 2019-07-24 do 2022-07-23

więcej na: https://projekty.ncn.gov.pl/

Numer projektu: UMO-2018/31/B/ST8/02760
Rodzaj projektu: Projekt badawczy

Nazwa programu w ramach którego projekt jest realizowany: OPUS edycja 16

Lider projektu: Politechnika Łódzka (Wydział Chemii, dr hab. inż. Beata Kolesińska, prof. PŁ)

Partnerzy: Uniwersytet Medyczny w Łodzi , Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa

Kierownik badań po stronie IW: Dr hab. inż. Maciej Boguń
e-mail: maciej.bogun@iw.lukasiewicz.gov.pl

Termin realizacji: 2019-07-16 do 2022-07-15

więcej na: https://projekty.ncn.gov.pl/

Projekt Inicjatywy Eureka E! 13190 Rentex

Realizowany przez partnerów Konsorcjum Międzynarodowego w składzie:
Sintex a.s. (Czech Republic) – Lider projektu

Konsorcjum Naukowe (Polska):
Odzież Robocza Spółka Jawna Drela i Wspólnicy
ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa

Kierownik projektu po stronie polskiej:
dr inż. Anna Pinar – ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa

Kontakt:
tel. 42 25 34 491
e-mail: anna.pinar@iw.lukasiewicz.gov.pl

Termin realizacji: 05.2019-10.2021

Numer projektu: 2018/29/B/ST8/02016

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany: OPUS; edycja 15

Lider projektu:
Uniwersytet Łódzki/Wydział Chemii
Partnerzy:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa, IW

Kierownik badań po stronie IW:
Dr hab. inż.  Małgorzata Cieślak, prof. IW
email: malgorzata.cieslak@iw.lukasiewicz.gov.pl

Termin realizacji: 2019-02-04 – 2022-02-03

Więcej: https://projekty.ncn.gov.pl/


 

Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0034/18

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Lider projektu:
Politechnika Łódzka/Wydział Chemiczny – lider
Partnerzy:
S. i A. Pietrucha sp. z o.o.
Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa, Ł-IW

Kierownik zarządzający po stronie Ł-IW:
Dr hab. inż. Maciej Boguń
e-mail: maciej.bogun@iw.lukasiewicz.gov.pl

Liderzy etapów badań po stronie Ł-IW:
Dr hab. inż. prof. IW Małgorzata Cieślak
email: malgorzata.cieslak@iw.lukasiewicz.gov.pl
Dr inż. Ewa Witczak
email: ewa.witczak@iw.lukasiewicz.gov.pl

Termin realizacji: 2018-12-01 – 2021-08-29
Więcej na: www.ncbr.gov.pl