Ł-IW oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi rozpoczynają współpracę

Ł-IW oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi rozpoczynają współpracę

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa oraz Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi podpisały właśnie porozumienie o współpracy w obszarze naukowo-badawczym, które zakłada między innymi uruchomienie branżowych studiów podyplomowych.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Dyrektora Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa dr inż. Tomasza Czajkowskiego oraz dr Wiesława Przybyłę, Prorektora ds. Rozwoju i Zdalnego Kształcenia Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi.

Strony Porozumienia, mając na uwadze głębokie przemiany społeczne, edukacyjne i gospodarcze, wskazały na potrzebę współpracy i wzajemnego wsparcia środowisk edukacyjnych i akademickich, a także organizacji gospodarczych i zawodowych, poprzez odpowiednie kształcenie kompetencyjne studentów i kadry kierowniczej.

Efektem prowadzonych w ramach Porozumienia działań będzie między innymi doskonalenie sposobu kształcenia kadr w taki sposób, aby wiedza teoretyczna przekładała się na praktyczne umiejętności jej wykorzystania. Zwiększy to szanse absolwentów różnych typów szkół, w tym szkół wyższych na uzyskanie zatrudnienia zgodnego z ich predyspozycjami i umiejętnościami