Łukasiewicz-IW oraz Instytut Medycyny Pracy łączą siły

Łukasiewicz-IW oraz Instytut Medycyny Pracy łączą siły

ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa oraz Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera podpisali w dniu dzisiejszym list intencyjny w sprawie współpracy w obszarze naukowo – badawczym.

Sygnatariuszami dokumentu byli dr hab. inż. Maciej Boguń – zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa oraz prof. dr hab. Edyta Reszka – zastępca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Medycyny Pracy. Strony zadeklarowały wolę rozpoczęcia współpracy w zakresie zbadania drażniącego działania na skórę wyrobów/materiałów opracowywanych przez Ł-IW testem in vitro, opracowanym przez Instytut Medycyny Pracy, na modelu zrekonstruowanego ludzkiego naskórka.

Opracowana przez Instytut Medycyny Pracy metoda badawcza stanowi implementację metod alternatywnych, opierających się na wiarygodnych modelach in vitro, umożliwiających ocenę bezpieczeństwa substancji. Dzięki zastosowaniu wyżej wspomnianych modeli możliwe jest wprowadzenie do badań zasady 3R (z ang. replacement, reduction, refinement), która dotyczy zakresu wykorzystywania zwierząt w procedurach naukowych. Zastępowanie, redukcja i udoskonalanie zapewniają ramy dla prowadzenia bardziej humanitarnych badań na zwierzętach.

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa od 75 lat realizuje projekty z zakresu innowacji włókienniczych. Posiada akredytowane laboratoria badawcze, zakłady naukowe, Wydział Produkcji Doświadczalnej. Prowadzi także procesy certyfikacji wyrobów włókienniczych. Od 1 kwietnia 2019 r. jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.
Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera jest placówką naukowo-badawczą zajmującą się problematyką zdrowia publicznego, zdrowia środowiskowego oraz wszelkimi dziedzinami powiązanymi z szeroko rozumianą medycyną pracy.