Wizyta Wicewojewody Łódzkiego w Łukasiewicz -Instytucie Włókiennictwa

Wizyta Wicewojewody Łódzkiego w Łukasiewicz -Instytucie Włókiennictwa

Dzisiaj w Łukasiewicz – Instytucie Włókiennictwa gościliśmy pana Krzysztofa Cieciórę – wicewojewodę łódzkiego. Pan wojewoda zapoznał się ze specyfiką naszej pracy, rozmawiał z naukowcami i odwiedził Wydział Produkcji Doświadczalnej.

Mamy nadzieję, że ogromny potencjał komercyjny Sieci Badawczej Łukasiewicz zachęci Samorządowców do współpracy z nami. Jesteśmy przekonani, że zrzeszone w sieci instytuty to naturalny partner dla jednostek samorządu terytorialnego zarówno pod względem poszukiwania i opracowywania innowacji, jak również pozyskiwania środków finansowych na ich realizacje.

Dziękujemy Panu wicewojewodzie za to inspirujące spotkanie!