2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza!

2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza!

W 2022 roku przypada 200. rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza oraz 140. rocznica jego śmierci.

Z tego względu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował się wyróżnić postać polskiego farmaceuty i przedsiębiorcy.

W uzasadnieniu można znaleźć informacje np. o „wielkich i niezwykłych zasługach Ignacego Łukasiewicza dla przemysłu i gospodarki Polski” i “dbałości o pracowników”.

Jako Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa, ale także jako jeden z Instytutów całej Sieci Badawczej Łukasiewicz jesteśmy dumni, że patronuje nam tak zasłużony dla przemysłu i nauki przedsiębiorca.

Między innymi z tego powodu zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy portret Ignacego Łukasiewicza. Tkanina żakardowa widoczna na grafice stanowi unikatowy wyrób włókienniczy łączący walory artystyczne i estetyczne.

Przy tej okazji chcielibyśmy także przybliżyć Wam sylwetkę naszego patrona.

Ignacy Łukasiewicz był nie tylko założycielem nowoczesnego jak na połowę XIX w. zagłębia naftowego. Był również znanym społecznikiem, zatroskanym o los najbiedniejszych. Z prywatnych środków finansował remonty infrastruktury, budowy szpitali czy walkę z alkoholizmem.

Łukasiewicz nie wynalazł nafty, ale dowiódł, że może mieć ona inne niż dotychczas znane zastosowanie. Z tego względu uważa się go za pioniera przemysłu naftowego. Wykorzystanie nafty do oświetlania pozwoliło na poszukiwania dalszych zastosowań ropy naftowej.

Dzięki Ignacemu Łukasiewiczowi i jego wizjonerskiemu myśleniu dysponujemy dzisiaj m.in. tworzywami sztucznymi, smarami, benzyną i innymi pochodnymi ropy naftowej.