Status prawny

Biuletyn Informacji Publicznej:


Status prawny

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Prezesa Centrum Łukasiewicz, posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000043804

Instytut Sieci działa na podstawie następujących aktów prawnych:

  1. Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz /Dz.U. z 2019 r. poz. 534/z późniejszymi zmianami/
  2. Statut Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa zatwierdzony przez Prezesa Centrum Łukasiewicz w dniu 28 sierpnia 2019 roku.  STATUT 
  3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy /t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1040 z późniejszymi zmianami/.
  4. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 311/.
  5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 z późniejszymi zmianami/.
  6. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce /Dz. U. z 2018 roku, poz. 1668 z późniejszymi zmianami/.
  7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 czerwca 2007 roku /Dz. U. z 2007 roku nr 115 poz. 799/ w sprawie połączenia Instytutu Włókiennictwa, Instytutu Inżynierii Materiałów Włókienniczych, Instytutu Technik i Technologii Dziewiarskich “TRICOTEXTIL” oraz Instytutu Architektury Tekstyliów.

Podmiot udostępniający informację: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa
Osoba odpowiadająca za informację: mgr Anna Złota
Osoba udostępniająca informacje: Hanna Zawiśniewska
Data wytworzenia: 26.02.2009r
Data publikacji: 06.03.2009r
Data modyfikacji: 12.02.2021r