Certyfikacja zgodności wyrobów i usług

Home / Co certyfikujemy / Certyfikacja zgodności wyrobów i usług

Dlaczego certyfikat zgodności:

  • potwierdza, że wyroby lub usługi spełniają wymagania określone w normach, przepisach prawnych, kryteriach technicznych.
  • potwierdza bezpieczeństwo użytkowania wyrobów tekstylnych oraz zwiększają zaufanie odbiorców do ich producentów i importerów
  • otwiera nowe możliwości promocji i sprzedaży produktów tekstylnych na rynkach krajowych i zagranicznych

Co certyfikujemy:

Jak certyfikujemy:

Wyroby

Certyfikaty zgodności wyrobów mogą potwierdzać takie cechy jak np.:

  • trudno zapalność czy antyelektrostatyczność
  • właściwości użytkowe
  • właściwości higieniczne
  • ochronne przed działaniem promieniowania UV

Usługi

Certyfikaty zgodności usług (np. barwienie, drukowanie, pranie) potwierdzają między innymi, że:

  • usługa jest realizowana zgodnie z założeniami technologicznymi
  • w procesach wykończenia nie są  stosowane zabronione substancje chemiczne
  • zachowana jest odpowiednia jakość wykończonych wyrobów

Pliki do pobrania:

Informacje:

Kontakt:

Zakład Certyfikacji TextilCERT
Gdańska 118, 90-520 Łódź
tel: +48 42 25 34 432
fax: +48 42 25 34 463
e-mail:cert@iw.lukasiewicz.gov.pl

Osoby do kontaktu:

Kierownik Zakładu
mgr inż. Piotr Kantor
+48 42 25 34 499
piotr.kantor@iw.lukasiewicz.gov.pl

z-ca Kierownika Zakładu
mgr inż. Jolanta Werner
+48 42 25 34 460
jolanta.werner@iw.lukasiewicz.gov.pl