Badania Właściwości Fizycznych i Mechanicznych

Home / Co badamy / Badania Właściwości Fizycznych i Mechanicznych

Badania właściwości fizycznych i mechanicznych

• długość, szerokość, masa powierzchniowa, masa liniowa, grubość, gęstość na jednostkę długości i powierzchni, identyfikacja splotu (tkanina, dzianina)

 

Laboratorium Badań Surowców, Wyrobów Włókienniczych i Własności Elektrostatycznych

• identyfikacja składu surowcowego, wytrzymałość na rozciąganie

• masa liniowa, długość (włókien), liczba i kierunek skrętu (nitki)

 

Laboratorium Badań Surowców, Wyrobów Włókienniczych i Własności Elektrostatycznych

• wytrzymałość na rozciąganie i na rozdzieranie (statyczne i dynamiczne)

• wytrzymałość na przebicie kulką i na wypychanie

• wytrzymałość szwu i przesuwalność nitek w szwie

• odporność na uszkodzenia przy zginaniu (wyroby powleczone) i siła rozwarstwiania (laminaty)

 

Laboratorium Badań Surowców, Wyrobów Włókienniczych i Własności Elektrostatycznych

• komfort fizjologiczny

• przepuszczalność powietrza

• odporność na deszcz, wodoszczelność, odporność na zwilżanie powierzchniowe

• skłonność do mechacenia i pillingu (metoda skrzynkowa i Martindale’a)

• odporność na ścieranie metodą Martindale’a

• opór cieplny, opór pary wodnej

• zmiana wymiarów po zamoczeniu w wodzie i po praniu domowym i suszeniu

• długość gięcia (włókniny)

• stopień gładkości po zmięciu

 

Laboratorium Badań Surowców, Wyrobów Włókienniczych i Własności Elektrostatycznych

• wytrzymałość na rozciąganie, grubość warstw pojedynczych

 

Laboratorium Badań Surowców, Wyrobów Włókienniczych i Własności Elektrostatycznych

• rozciągliwość: wzdłużna rajstop i poprzeczna wyrobów pończoszniczych

 

Laboratorium Badań Surowców, Wyrobów Włókienniczych i Własności Elektrostatycznych

• wskaźniki masy powierzchniowej, grubość, grubość okrywy, liczba pęczków/pętelek na jednostkę długości i powierzchni

• zmiana wyglądu z użyciem przyrządów: Vettermanna, Tretrad, Krzesło na rolkach

• długość, prostokątność i prostoliniowość boków płytek

• Klasyfikacja włókienniczych pokryć podłogowych (klasa zakresu użytkowania i klasa komfortu) wg PN-EN 1307– nie objęte zakresem akredytacji

 

Laboratorium Badań Surowców, Wyrobów Włókienniczych i Własności Elektrostatycznych

• właściwości fizyczne i mechaniczne (próba rozciągania) wg PN-EN 71-1

• właściwości wytrzymałościowe włókna, przędzy, tkanin, włóknin, dzianin i innych struktur płaskich wyrobów włókienniczych

 

Laboratorium Badań Surowców, Wyrobów Włókienniczych i Własności Elektrostatycznych

• odporność na ścieranie

• skłonność do mechacenia i pillingu

• odporność na mięcie

• przesuwalność nitek w szwie

• odporność na deszcz – nasiąkliwość, przepuszczalność wody

• zmiana wymiarów po praniu i suszeniu

Laboratorium Badań Surowców, Wyrobów Włókienniczych i Własności Elektrostatycznych

 

• odporności wybarwień na działanie czynników fizyko-chemicznych, takich jak: pranie, woda, pot, tarcie, rozpuszczalniki organiczne, woda morska i chlorowana, ślina i pot, światło sztuczne, sztuczna pogoda (z nadeszczaniem), światło

 

Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych

Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy

 

  • badanie odporności włókienniczych pokryć podłogowych na szamponowanie
  • badanie oleofobowości

Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy