Badania Właściwości Elektrostatycznych

Home / Co badamy / Badania Właściwości Elektrostatycznych

Badania właściwości elektrostatycznych

• napięcie elektrostatyczne w „teście chodzenia”

• rezystancja elektryczna: powierzchniowa, skrośna, upływu

 

Laboratorium Badań Surowców, Wyrobów Włókienniczych i Własności Elektrostatycznych

• rezystancja elektryczna: powierzchniowa, skrośna, między punktami

• czas zaniku ładunku metodą indukcyjną, tryboelektryczną i wyładowań koronowych

 

Laboratorium Badań Surowców, Wyrobów Włókienniczych i Własności Elektrostatycznych