Dostawa energii elektrycznej dla wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Dostawa energii elektrycznej dla wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz – przetarg nieograniczony, PRZ/00007/2021, link do dokumentacji:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/473719