IZ/ZP-236-02/20 Dostawa odczynników do Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3.Załączniki edytowalne
4. zapytania oraz wyjaśnienia do siwz 2-20
5. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia
6. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
7. Zmodyfikowana Część I zamówienia – UWAGA !!!

8. Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ
9. Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia
10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmianie ulega:
Termin składania ofert z dnia  10.04.2020 r.  godzina: 10:00 na dzień 16.04.2020 r. godzina: 10:00                                                                                                                                                                                                           Termin otwarcia ofert z dnia 10.04.2020 r.  godzina 11:00 na dzień 16.04.2020 r. godzina: 11:00

11. Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ
12. Informacja z otwarcia ofert
13. Informacja o wyniku postępowania