Działalność naukowa

Home / Działalność naukowa

Instytut realizuje interdyscyplinarne prace badawcze, rozwojowe oraz wdrożeniowe w obszarze nauk technicznych, w zakresie:

  • inżynierii materiałowej
  • chemii włókienniczej
  • technologii przetwórstwa polimerów
  • ochrony środowiska
  • nanotechnologii
  • biotechnologii przemysłowej

Instytut Włókiennictwa obecnie prowadzi badania naukowe i prace rozwojowo-wdrożeniowe w zakresie:

• Materiałów włókienniczych wpływających na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia

• Funkcjonalizacji materiałów włókienniczych i kompozytowych

• Wyrobów tekstronicznych – SmartWear

• Innowacyjnych struktur 3D do zastosowań technicznych i medycznych

• Biogospodarki w obszarze włókiennictwa

• Gospodarki o obiegu zamkniętym

• Recyklingu odpadów włókienniczych

• Dekoracyjnych tkanin odtworzeniowych do rewitalizacji obiektów zabytkowych – ReviTex

• Badań antropometrycznych m.in. dla służb mundurowych

• Zrównoważonego rozwoju

Pracownicy naukowi IW zaangażowani są w procesy badawcze w formach:

projektów badawczych i rozwojowych bezpośrednio finansowanych przez MNiSW, NCN, NCBiR i inne instytucje pośredniczące

zadań badawczych, objętych działalnością statutową w zakresie problematyki związanej z zasadniczymi kierunkami badawczymi zakładów naukowych Instytutu Włókiennictwa

międzynarodowych projektów badawczych, w tym realizowanych w ramach Programów Ramowych Unii Europejskiej

prac i projektów zleconych, wykonywanych na zamówienie krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych np. Bony na Innowacje dla MŚP czy Innowacje w przedsiębiorstwach