Akredytacje i uznania

Home / Działalność naukowa / Akredytacje i uznania

Akredytacje i uznania

Nasz sukces opiera się na wysokiej jakości świadczonych usług, właściwym podejściu do środowiska oraz akceptacji społecznej odpowiedzialności. Dlatego staramy się zawsze przeprowadzać testy zgodnie z krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi normami i przepisami.

Bezstronność jest podstawą

Bezstronność i neutralność są podstawą naszego systemu badawczego cieszącego się uznaniem zarówno w Polsce jak i na świecie. Daleko idący i złożony zakres pracy oraz wewnętrzne procedury wykluczają możliwość wywierania wpływu handlowego.

Jako jednostka naukowo – badawcza IW otrzymał następujące akredytacje i aprobaty:

IAF International Accreditation Forum

 

Instytuty Badawcze

 

Marka Polskiej Gospodarki

 

System Zarządzania Certyfikowany

na zgodność PN-EN ISO 9001:2015-10

J-388/9/2019

 

 

Członek Stowarzyszenia OEKO- TEX ® – Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Badań i Rozwoju Ekologii Wyrobów Włókienniczych i Skórzanych

Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy akredytowane przez:
– US Consumer Product Safety Commission (CPSC) – Third Party Testing Laboratory w zakresie oznaczania całkowitej zawartości ołowiu

AKREDYTACJE POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI (PCA)

Dla Laboratoriów Badawczych – PN-EN ISO/IEC 17025

Na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) znajdują się wszystkie akredytacje Instytutu Włókiennictwa w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025.

Jednostek Certyfikujących Wyroby –PN-EN ISO/IEC 17065

Na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) znajdują się wszystkie akredytacje Instytutu Włókiennictwa w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17065.

AKREDYTACJE OiB – CENTRUM WOJSKOWE NORMALIZACJI, JAKOŚCI I KODYFIKACJI MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

 

Wykaz jednostek badawczych IW posiadających akredytację OiB oraz ich aktualne zakresy akredytacji.