HR Excellence in Research

Home / Działalność naukowa / HR Excellence in Research

HR Excellence in Research – Nauka na pierwszym miejscu

Instytut znalazł się w elitarnej grupie instytucji posiadających prawo do korzystania z logo HR Excellence in Research. Komisja Europejska przyznaje to prestiżowe wyróżnienie instytucjom, które zapewniają pracownikom naukowym najlepsze warunki pracy – gwarantują przejrzysty proces rekrutacji, stabilność zatrudnienia, możliwość rozwoju kariery zawodowej, a także pomoc merytoryczną i finansową przy projektach badawczych.

W dniu 12 maja 2016 r. ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa podpisał deklarację wsparcia dla „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych” i tym samym dołączył do grona instytucji naukowo-badawczych i akademickich uznających wartość zasad zawartych w tych dokumentach i zobowiązuje się do ich stosowania. Zasady te korespondują z polityką naukowo-badawczą i kadrową prowadzoną przez ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa. Celem jest zwiększenie atrakcyjności oferty Instytutu dla badaczy poprzez zapewnienie im korzystnych warunków pracy, podniesienie jakości badań naukowych i innowacji oraz zwiększenie mobilności międzynarodowej.

Instytut z logo HR Excellence in Research

Prawo do używania tego znaku potwierdza spełnienie wymagań Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych, które określają zasady zatrudnienia naukowców, warunki pracy, jakie należy im zagwarantować i możliwości rozwoju, jakie powinno się im zapewnić. Oba dokumenty stanowią podstawę polityki Unii Europejskiej, mającej na celu promowanie badań naukowych oraz uatrakcyjnienie naukowej kariery zawodowej. Poprzez wdrożenie Karty i Kodeksu Instytut Włókiennictwa potwierdza swój plan wspierania wysiłków Komisji Europejskiej, by przyczyniać się do rozwoju otwartego i atrakcyjnego rynku nauki europejskiej dla kadry naukowców w ERA – Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Instytucje, które posiadają logo HR Excellence są systematycznie ewaluowane pod kątem utrzymania standardów przyjętych przez Komisję Europejską.