Laboratorium Badań Surowców, Wyrobów Włókienniczych i Własności Elektrostatycznych

Home / Działalność naukowa / Jednostki IW / Laboratorium Badań Surowców, Wyrobów Włókienniczych i Własności Elektrostatycznych

Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 164, w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oraz akredytację nr 45/MON/2021 w zakresie Obronności i Bezpieczeństwa w obszarze badań mechanicznych, elektrycznych i właściwości fizycznych.

Podstawowa działalność Laboratorium obejmuje wykonywanie badań, wg norm krajowych, międzynarodowych i procedur badawczych własnych:

 1. surowców, nitek,
 2. płaskich wyrobów włókienniczych w tym powleczonych gumą i tworzywami sztucznymi,
 3. geotekstyliów, geosyntetyków,
 4. laminatów włókienniczych, folii,
 5. zapięć samosczepnych,
 6. wyrobów pończoszniczych i odzieżowych,
 7. odzieży ochronnej i roboczej,
 8. włókienniczych i elastycznych pokryć podłogowych oraz gotowych podłóg,
 9. zabawek i wyrobów włókienniczych przeznaczonych do wytwarzania zabawek.

Laboratorium jako jedyne w kraju wykonuje badania włókienniczych pokryć podłogowych oraz włókienniczych płytek podłogowych z użyciem przyrządów : bęben Vettermanna, Tretrad krzesło na rolkach do klasyfikacji włókienniczych pokryć podłogowych (klasa zakresu użytkowania i klasa komfortu) wg normy PN-EN 1307 oraz badania napięcia elektrostatycznego w „teście chodzenia” włókienniczych i elastycznych pokryć podłogowych.

Laboratorium wykonuje badania bezpieczeństwa zabawek wg normy PN-EN 71-1 w zakresie właściwości mechanicznych (próba rozciągania).

Laboratorium wykonuje badania dla potrzeb oceny i certyfikacji wyrobów włókienniczych.

Laboratorium jest organizatorem i koordynatorem międzylaboratoryjnych badań porównawczych oraz uczestniczy w badaniach organizowanych przez Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB oraz badaniach biegłości np. organizowanych przez TESTEX Szwajcaria.

Personel laboratorium uczestniczy w pracach normalizacyjnych Komitetów Technicznych:

 • KT 23 ds. Maszyn Włókienniczych i Pokrewnych,
 • KT 27 ds. Pokryć Podłogowych i Palności Wyrobów Włókienniczych,
 • KT 143 ds. Elektryczności Statycznej.

 

Kierownik Laboratorium
dr inż. Beata Witkowska
tel: +48 42 25 34 419
e-mail: beata.witkowska@iw.lukasiewicz.gov.pl

Osoba do kontaktu
Z-ca Kierownika Laboratorium
mgr inż. Jerzy Andrysiak
tel: + 48 42 61 63 140
e-mail: jerzy.andrysiak@iw.lukasiewicz.gov.pl

Pliki do pobrania:

Kontakt:

Kierownik Laboratorium
dr inż. Beata Witkowska
tel.: +48 42 25 34 419
adres: ul. Gdańska 118, 90-520 Łódź

Z-ca Kierownika Laboratorium
mgr inż. Jerzy Andrysiak
tel.: +48 42 61 63 142
adres: ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź

Galeria