Laboratorium Badań Włókienniczych Wyrobów Medycznych

Home / Działalność naukowa / Jednostki IW / Laboratorium Badań Włókienniczych Wyrobów Medycznych

Laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w odniesieniu do PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, w zakresie badań mikrobiologicznych wyrobów włókienniczych.

Wykonuje badania, według norm krajowych i międzynarodowych, z zakresu wyznaczania aktywności antybakteryjnej i przeciwgrzybicznej wyrobów włókienniczych, metodami jakościowymi i ilościowymi. Jest także unikalnym w skali kraju laboratorium, wykonującym badania w zakresie oceny włókienniczych wyrobów medycznych: fartuchów chirurgicznych, obłożeń chirurgicznych, odzieży jednorazowego i wielorazowego użytku dla personelu bloków operacyjnych – w części dotyczącej badań mikrobiologicznych i odporności na pylenie tych wyrobów.

Laboratorium wykonuje badania wyznaczania aktywności przeciwdrobnoustrojowej wyrobów włókienniczych zgodnie z następującymi metodami:

Metody badań objęte zakresem akredytacji:

 • PN – EN ISO 20645:2006 Wyznaczanie aktywności antybakteryjnej – Metoda dyfuzyjna
 • PN – EN ISO 20743:2013 – 10 Wyznaczanie aktywności antybakteryjnej wyrobów gotowych z wykończeniem antybakteryjnym – Metoda absorpcyjna
 • PN – EN 14119:2005 pkt 10.5 (B2) Aktywność antygrzybicza – Test dyfuzyjny na agarze – Metoda wizualna

oraz nie objęte zakresem akredytacji:

 • AATCC Test Method 100 – 2012 Antibacterial Finishes on Textile Materials: Assessment of – Metoda ilościowa
 • ASTM E2180 – 07 Standard Test Method for Determining the Activity of Incorporated Antimicrobial Agent(s) In Polymeric or Hydrophobic Materials – Metoda ilościowa
 • ASTM E2149 – 10 Determining the antimicrobial activity of immobilized antimicrobial agents under dynamic contact conditions – Metoda ilościowa
 • PN – EN 14119:2005 Badania tekstyliów. Ocena działania mikrogrzybów. Metoda A1. – Metoda jakościowa
 • AATCC Test Method 30 – 2013 Antifungal Activity, Assessment on Textile Materials: Mildew and Rot Resistance of Textile Materials – Metoda jakościowa

 

Badania w zakresie oceny włókienniczych wyrobów medycznych (nie objęte zakresem akredytacji), wykonywane są zgodnie z wymaganiami norm:

PN-EN 13795-1:2019-05 “Odzież i obłożenia chirurgiczne. Wymagania i metody badań.
Część 1: Obłożenia chirurgiczne i fartuchy chirurgiczne.”
PN-EN 13795-2:2019-05 “Odzież i obłożenia chirurgiczne. Wymagania i metody badań.
Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych.”

dla następujących parametrów:

 • Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na mokro wg PN – EN ISO 22610:2007 „Obłożenia chirurgiczne, fartuchy i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia – Metoda wyznaczania odporności na przenikanie bakterii na mokro.”
 • Odporność na przenikanie drobnoustrojów – na sucho wg PN-EN ISO 22612:2006 „Odzież chroniąca przed czynnikami infekcyjnymi, Metoda badania odporności na przenikanie drobnoustrojów na sucho”
 • Pylenie wg PN – EN ISO 9073 – 10:2006 „Tekstylia – Metody badania włóknin, – Część 10: Wydzielanie się pyłu włókiennego i innych cząstek w stanie suchym.”
 • Czystość mikrobiologiczna wg PN – EN ISO 11737-1:2018-03 „Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia, Metody mikrobiologiczne, Część 1: Oznaczanie populacji drobnoustrojów na produktach”

O Laboratorium:

Laboratorium zorganizowane zostało w ramach projektu współfinansowanego przez UNIĘ EUROPEJSKĄ, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Laboratorium Badań Włókienniczych Wyrobów Medycznych współpracuje z laboratoriami Instytucji krajowych i zagranicznych w zakresie organizacji i uczestnictwa w badaniach biegłości i lub w porównaniach międzylaboratoryjnych PT/ILC.

Laboratorium uczestniczy w pracach grupy roboczej WG I.3 w ramach sieci Textranet. Udział w działalności sieci umożliwia wymianę doświadczeń z innymi jednostkami europejskimi w zakresie badań, metod badawczych i tworzenia procedur badawczych, dotyczących wyznaczania aktywności antybakteryjnej i przeciwgrzybicznej wyrobów włókienniczych.

 

Kierownik Laboratorium
mgr inż. Piotr Kaczmarek
tel: +48 42 61 63 154
fax: +48 42 67 92 638
e-mail: piotr.kaczmarek@iw.lukasiewicz.gov.pl

Galeria