Zakład Technologii Biomedycznych i Ochrony Środowiska

Home / Działalność naukowa / Jednostki IW / Zakład Technologii Biomedycznych i Ochrony Środowiska

Zakład Technologii Biomedycznych i Ochrony Środowiska

Główny profil działalności Zakładu (BZC) obejmuje prace związane z technologiami ukierunkowanymi na ochronę środowiska i poprawę jego stanu. Zakład posiada duże doświadczenie w zakresie eco-designu technologii włókienniczych, technologii odzysku surowców, wody i energii ze ścieków przemysłowych, innowacyjnych technik oczyszczania ścieków i wody oraz zagospodarowania odpadów. Prowadzone badania wpisują się w zagadnienia gospodarki o obiegu zamkniętym. Drugim istotnym obszarem działalności są badania nad opracowaniem nowych materiałów o szerokim spectrum zastosowań medycznych, m.in. jako materiały do bioasekuracji, materiały opatrunkowe, struktury włókniste przeznaczone dla inżynierii tkankowej.

Kierownik Zakładu
dr inż. Renata Zyłła
tel: +48 42 61 63 111
e-mail: renata.zylla@iw.lukasiewicz.gov.pl