Zakład Projektowania Włóknin Wydziału Produkcji Doświadczalnej

Home / Działalność naukowa / Jednostki IW / Zakład Projektowania Włóknin Wydziału Produkcji Doświadczalnej

Zakład Projektowania Włóknin Wydziału Produkcji Doświadczalnej

Stanowi bezpośrednie wsparcie naukowe Wydziału Produkcji Doświadczalnej oraz podmiotów z nim współpracujących. Specjalizuje się w badaniach nad projektowaniem innowacyjnych wyrobów włókninowych, obejmujących dobór surowców i struktur oraz modyfikację procesu ich wytwarzania. Prowadzone badania uwzględniają rozwiązania proekologiczne oraz funkcjonalne dostosowane do przeznaczenia w wielu sektorach gospodarki m.in. w: energetyce, budownictwie, medycynie, meblarstwie. Opracowywane technologie i rozwiązania są bezpośrednio wdrażane na Wydziale Produkcji Doświadczalnej Ł-IW i oferowane stałym oraz nowym klientom instytutu.

Kierownik Zakładu
dr inż. Anetta Walawska
tel: +48 42 61 63 114
e-mail: anetta.walawska@iw.lukasiewicz.gov.pl