Projekty bieżące

Home / Działalność naukowa / Projekty bieżące

 

REALIZOWANE

 

Numer projektu: UMO-2019/33/B/ST8/02005

Rodzaj projektu: Projekt badawczy
Nazwa programu w ramach którego projekt jest realizowany: OPUS edycja 17

Lider projektu: Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej

Partnerzy: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa

Kierownik badań po stronie IW: Dr hab. inż. Małgorzata Cieślak
e-mail: malgorzata.cieslak@iw.lukasiewicz.gov.pl

Termin realizacji: 2020-03-03 do 2023-03-02

więcej na: https://projekty.ncn.gov.pl/

 

 

 

„Poprawa komfortu pracy osób niepełnosprawnych motorycznie poprzez funkcjonalizację odzieży roboczej”

Projekt badawczy w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”- etap V – NCBIR

Koordynator programu – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB,

Wykonawca – IW

Kierownik zadań realizowanych po stronie IW:
mgr inż. Lidia Napieralska tel. 42 25 34 40
e-mail lidia.napieralska@iw.lukasiewicz.gov.pl

Termin realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2022

 

 

Instytut Włókiennictwa – Sieć Badawcza Łukasiewicz w Łodzi rozpoczął realizację projektu III.PB.19 pt.: „Poprawa komfortu pracy osób niepełnosprawnych motorycznie poprzez funkcjonalizację odzieży roboczej”. Działania projektowe prowadzone są w V Programie Wieloletnim „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” koordynowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w latach 2020–2022 i finansowanym przez NCBiR. Celem projektu jest opracowanie i funkcjonalizacja, poprzez zmiany konstrukcyjno- materiałowe, ubioru roboczego dla osób niepełnosprawnych motorycznie ukierunkowana na poprawę jakości życia oraz ergoterapię w środowisku pracy.
W projekcie prowadzone jest ankietowe rozpoznanie w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez krajowych pracodawców oraz równolegle rozpoznanie potrzeb w zakresie ubiorów roboczych dla osób niepełnosprawnych motorycznie.
Adresatami badania ankietowego są krajowi pracodawcy oraz osoby niepełnosprawne motorycznie w wieku aktywności zawodowej, do których planuje się dotrzeć poprzez fundacje i zrzeszenia osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami ruchu oraz poruszających się na wózkach. Pragniemy uzyskać dane dotyczące możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych motorycznie w Państwa firmie oraz świadomości konsekwencji związanych z tym faktem.
Prosimy o wypełnienie dobrowolnej ankiety dla pracodawców oraz przekazanie drugiej z ankiet do wypełnienia pracownikom niepełnosprawnym motorycznie. Wypełnione ankiety lub ich skany prosimy wysłać na adres lnapieralska@iw.lodz.pl .
Instytut zapewnia anonimowość i bezpieczeństwo danych.
Przekazane przez Państwa informacje będą podstawą analizy potrzeb i opracowania konstrukcji, a w konsekwencji pilotażowej partii funkcjonalnej odzieży roboczej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych motorycznie do poprawy komfortu pracy.
Zebrane opinie posłużą opracowaniu niestandardowych ubiorów roboczych dla niepełnosprawnych motorycznie, a firmy/osoby biorące udział w badaniu będą miały szansę na udział w testowaniu opracowanej odzieży roboczej
Prototyp odzieży roboczej o konstrukcji ergonomicznej, dostosowanej do wymagań stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej przebywającej długotrwale w pozycji siedzącej, będzie uwzględniał spełnienie potrzeb zawodowych osób niepełnosprawnych motorycznie, poprawę ich warunków pracy oraz wzrost samooceny osób niepełnosprawnych motorycznie.
Liczymy na Państwa pomoc i współpracę. Mile widziana byłaby również ogólna opinia Państwa jako Instytucji na ww temat.

ANKIETA dla pracodawców (doc)
ANKIETA dla pracodawców (pdf)

ANKIETA dla osób niepełnosprawnych motorycznie (doc)
ANKIETA dla osób niepełnosprawnych motorycznie (pdf)

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ- Instytut Włókiennictwa
Zakład Mechanicznych Technologii Włókienniczych,
Pracownia Odzieżownictwa
ul. Gdańska 118, 90-520 Łódź,
Lidia Napieralska
tel: 042, 253 44 40 e-mail: lidia.napieralska@iw.lukasiewicz.gov.pl

osoby do kontaktu: mgr inż. Lidia Napieralska, dr inż. Ewa Witczak

Numer projektu: UMO-2018/31/B/ST8/02418

Rodzaj projektu: Projekt badawczy
Nazwa programu w ramach którego projekt jest realizowany: OPUS edycja 16

Lider projektu: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa

Partnerzy: Wydział Chemii Politechniki Łódzkiej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica

Kierownik badań po stronie IW: Dr hab. inż. Maciej Boguń
e-mail: maciej.bogun@iw.lukasiewicz.gov.pl

Termin realizacji: 2019-07-24 do 2022-07-23

więcej na: https://projekty.ncn.gov.pl/

Numer projektu: UMO-2018/31/B/ST8/02760
Rodzaj projektu: Projekt badawczy

Nazwa programu w ramach którego projekt jest realizowany: OPUS edycja 16

Lider projektu: Politechnika Łódzka (Wydział Chemii, dr hab. inż. Beata Kolesińska, prof. PŁ)

Partnerzy: Uniwersytet Medyczny w Łodzi , Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa

Kierownik badań po stronie IW: Dr hab. inż. Maciej Boguń
e-mail: maciej.bogun@iw.lukasiewicz.gov.pl

Termin realizacji: 2019-07-16 do 2022-07-15

więcej na: https://projekty.ncn.gov.pl/

Projekt Inicjatywy Eureka E! 13190 Rentex

Realizowany przez partnerów Konsorcjum Międzynarodowego w składzie:
Sintex a.s. (Czech Republic) – Lider projektu

Konsorcjum Naukowe (Polska):
Odzież Robocza Spółka Jawna Drela i Wspólnicy
ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa

Kierownik projektu po stronie polskiej:
dr inż. Anna Pinar – ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa

Kontakt:
tel. 42 25 34 491
e-mail: anna.pinar@iw.lukasiewicz.gov.pl

Termin realizacji: 05.2019-10.2021

Numer projektu: 2018/29/B/ST8/02016

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany: OPUS; edycja 15

Lider projektu:
Uniwersytet Łódzki/Wydział Chemii
Partnerzy:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa, IW

Kierownik badań po stronie IW:
Dr hab. inż.  Małgorzata Cieślak, prof. IW
email: malgorzata.cieslak@iw.lukasiewicz.gov.pl

Termin realizacji: 2019-02-04 – 2022-02-03

Więcej: https://projekty.ncn.gov.pl/


 

Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0034/18

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Lider projektu:
Politechnika Łódzka/Wydział Chemiczny – lider
Partnerzy:
S. i A. Pietrucha sp. z o.o.
Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa, Ł-IW

Kierownik zarządzający po stronie Ł-IW:
Dr hab. inż. Maciej Boguń
e-mail: maciej.bogun@iw.lukasiewicz.gov.pl

Liderzy etapów badań po stronie Ł-IW:
Dr hab. inż. prof. IW Małgorzata Cieślak
email: malgorzata.cieslak@iw.lukasiewicz.gov.pl
Dr inż. Ewa Witczak
email: ewa.witczak@iw.lukasiewicz.gov.pl

Termin realizacji: 2018-12-01 – 2021-08-29
Więcej na: www.ncbr.gov.pl

W skład konsorcjum wchodzą:
Politechnika Łódzka (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) – lider
Partnerzy:
Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Instytut Włókiennictwa – IW

Konsorcjum prowadzić będą badania naukowe, przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe celem wdrażania nowych technologii, zarówno na potrzeby swojej działalności, jak i innych zleceniodawców.

Kierownik zadań realizowanych po stronie IW:
dr inż. E. Witczak
tel. 42 25 34 455
e-mail: ewa.witczak@iw.lukasiewicz.gov.pl

Termin realizacji: 01.02.2018 – 30.12.2020

Więcej informacji: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/project/details/1013510?more=more


 

Projekt realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Central Europe

Zespół projektowy – Project management
CENTROCOT – Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SPA, Lombardia, Busto Arsizio, Italy

Partnerzy:
UVIVA – Unione degli Industriali della Provincia di Varese,Lombardia, Włochy
PBN – Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület, Nyugat-Dunántúl, Włochy
INNOVATEXT – Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt., Közép-Magyarország, Węgry
STFI – Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V., Chemnitz, Germany
S!T – SACHSEN!TEXTIL e. V., Chemnitz, Niemcy
INOTEX spol. s r.o, Severovýchod, Dvur Kralove n.L., Czechy
ČTPT – Česká Technologická Platforma pro Textil, Severovýchod, Liberec, Czechy
IW – Instytut Włókiennictwa, Łódzkie, Łódź, Polska
PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego, Łódzkie, Łódź, Polska

Termin realizacji: 1.07.2017 – 30.11.2020

Więcej informacji: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/3.html

Film o projekcie: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENTER—Expert-Network-on-Textile-Recycling.mp4

 

 

 

CE1136 ENTeR – EXPERT NETWORK ON TEXTILE RECYCLING
e-Training – Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ)

 

Kurs szkoleniowy opracowano w ramach projektu ENTeR (CE 1136) dzięki finansowaniu uzyskanym w UE w programie Interreg Central Europe (2gi konkurs w 2016).

Kurs szkoleniowy odzwierciedla poglądy jedynie autorów prezentacji; ani Komisja Europejska ani Instytucja Zarządzająca Interreg Central Europe nie są odpowiedzialne za wszelkie wykorzystanie informacji w nim zawartych.

 

 

High Level Training Modules
Dostępne materiały szkoleniowe w języku polskim:

CE1136 ENTeR – EXPERT NETWORK ON TEXTILE RECYCLING
POLISH PILOT CASE

Zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych to wyzwanie dla firm z branży włókienniczej. Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa opracował rozwiązania technologiczne w zakresie recyklingu i ponownego użycia:

  • jutowych krajek dywanowych,
  • krajek polipropylenowych ze sztucznej trawy oraz
  • pikowanych odpadów tekstylnych, głównie poliestrowych.

Zostały one przetworzone na drodze mechanicznej, obejmującej cięcie i rozwłóknianie pociętych odcinków, z wytworzeniem kilku wariantów włókniny igłowanej. Z włókniny igłowanej (oraz innych odpadów poprodukcyjnych np.: kurzu wełnianego, powstającego w procesie produkcji dywanów) powstały sznury – geosyntetyki, które mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp i nasypów.


      

 

 

Nazwa programu i projektu: Projekt EUREKA E!10710 UV-SHIELD „Innowacyjne materiały włókiennicze chroniące przed promieniowaniem UV”

Umowa nr EUREKA UV-SHIELD/02/2017

Nazwa beneficjenta: Janis Sp. z o.o. Sp. K

Wartość projektu: 811 333,00 zł

Wartość dofinansowania: 680 628,50 zł

Okres realizacji: 20.07.2017 – 20.07.2020 r.

Projekt badawczy w ramach konkursu Narodowe Centrum Nauki   – OPUS 11 –  UMO-2016/21/B/ST8/00982

Projekt realizowany przez konsorcjum: 

Politechnika Łódzka – lider

IW Instytut Włókiennictwa – partner

Kierownik zadań realizowanych po stronie IW

dr inź. Renata Żyłła
tel: + 48 42 61 63 111
Termin realizacji: 12.05.2017 – 11.11.2020