Projekty zakończone i w okresie trwałości

Home / Działalność naukowa / Projekty bieżące / Projekty zakończone i w okresie trwałości
W skład konsorcjum wchodzą:
Politechnika Łódzka (Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki) – lider
Partnerzy:
Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy
Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Instytut Włókiennictwa – IW

Konsorcjum prowadzić będą badania naukowe, przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe celem wdrażania nowych technologii, zarówno na potrzeby swojej działalności, jak i innych zleceniodawców.

Kierownik zadań realizowanych po stronie IW:
dr inż. E. Witczak
tel. 42 25 34 455
e-mail: ewa.witczak@iw.lukasiewicz.gov.pl

Termin realizacji: 01.02.2018 – 30.12.2020

Więcej informacji: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/project/details/1013510?more=more


 

Projekt realizowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg Central Europe

Zespół projektowy – Project management
CENTROCOT – Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SPA, Lombardia, Busto Arsizio, Italy

Partnerzy:
UVIVA – Unione degli Industriali della Provincia di Varese,Lombardia, Włochy
PBN – Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület, Nyugat-Dunántúl, Włochy
INNOVATEXT – Textilipari Műszaki Fejlesztő és Vizsgáló Intézet Zrt., Közép-Magyarország, Węgry
STFI – Sächsisches Textilforschungsinstitut e.V., Chemnitz, Germany
S!T – SACHSEN!TEXTIL e. V., Chemnitz, Niemcy
INOTEX spol. s r.o, Severovýchod, Dvur Kralove n.L., Czechy
ČTPT – Česká Technologická Platforma pro Textil, Severovýchod, Liberec, Czechy
IW – Instytut Włókiennictwa, Łódzkie, Łódź, Polska
PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego, Łódzkie, Łódź, Polska

Termin realizacji: 1.07.2017 – 30.11.2020

Więcej informacji: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/3.html

Film o projekcie: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENTER—Expert-Network-on-Textile-Recycling.mp4

 

 

 

 

CE1136 ENTeR – EXPERT NETWORK ON TEXTILE RECYCLING
e-Training – Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ)

 

Kurs szkoleniowy opracowano w ramach projektu ENTeR (CE 1136) dzięki finansowaniu uzyskanym w UE w programie Interreg Central Europe (2gi konkurs w 2016).

 

Kurs szkoleniowy odzwierciedla poglądy jedynie autorów prezentacji; ani Komisja Europejska ani Instytucja Zarządzająca Interreg Central Europe nie są odpowiedzialne za wszelkie wykorzystanie informacji w nim zawartych.

 

 

High Level Training Modules
Dostępne materiały szkoleniowe w języku polskim:

Broszura ENTER

CE1136 ENTeR – EXPERT NETWORK ON TEXTILE RECYCLING
POLISH PILOT CASE

Zagospodarowanie odpadów poprodukcyjnych to wyzwanie dla firm z branży włókienniczej. Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa opracował rozwiązania technologiczne w zakresie recyklingu i ponownego użycia:

  • jutowych krajek dywanowych,
  • krajek polipropylenowych ze sztucznej trawy oraz
  • pikowanych odpadów tekstylnych, głównie poliestrowych.

Zostały one przetworzone na drodze mechanicznej, obejmującej cięcie i rozwłóknianie pociętych odcinków, z wytworzeniem kilku wariantów włókniny igłowanej. Z włókniny igłowanej (oraz innych odpadów poprodukcyjnych np.: kurzu wełnianego, powstającego w procesie produkcji dywanów) powstały sznury – geosyntetyki, które mogą być wykorzystywane jako zabezpieczenie przeciwerozyjne skarp i nasypów.


  

 

 

Nazwa programu i projektu: Projekt EUREKA E!10710 UV-SHIELD „Innowacyjne materiały włókiennicze chroniące przed promieniowaniem UV”

Umowa nr EUREKA UV-SHIELD/02/2017

Nazwa beneficjenta: Janis Sp. z o.o. Sp. K

Wartość projektu: 811 333,00 zł

Wartość dofinansowania: 680 628,50 zł

Okres realizacji: 20.07.2017 – 20.07.2020 r.

Projekt badawczy w ramach konkursu Narodowe Centrum Nauki   – OPUS 11 –  UMO-2016/21/B/ST8/00982

Projekt realizowany przez konsorcjum: 

Politechnika Łódzka – lider

IW Instytut Włókiennictwa – partner

Kierownik zadań realizowanych po stronie IW

dr inź. Renata Żyłła
tel: + 48 42 61 63 111
Termin realizacji: 12.05.2017 – 11.11.2020

Numer projektu: 2018/02/X/ST5/01852

Projekt realizowany przez Instytut Włókiennictwa – IW

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany: MINIATURA; edycja 2

Kierownik projektu:
dr inż. Magdalena Ewa Olak-Kucharczyk
tel. 42 6163 145
e-mail: molak-kucharczyk@iw.lodz.pl

Termin realizacji: 2019-01-18 – 2020-01-17

Numer projektu: 2018/02/X/ST8/01775

Projekt realizowany przez Instytut Włókiennictwa – IW

Rodzaj projektu: Projekt naukowy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest realizowany: MINIATURA; edycja 2

Kierownik projektu:
dr Marcin Kudzin
tel. 42 6163 121
e-mail: kudzin@iw.lodz.pl 

Termin realizacji: 2018-12-07 – 2019-12-06

 

Projekt badawczy w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”- etap IV – NCBIR

Koordynator programu – Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB,

Wykonawca – IW

Kierownik zadań realizowanych po stronie IW:
dr inż. E. Witczak
tel. 42 25 34 455
e-mail: ewitczak@iw.lodz.pl

Termin realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019

 

     

w ramach ogłoszonego przez NCN Konkursu OPUS 8

Umowa Nr UMO-2014/15/B/ST8/044286 z dnia 22.09.2015

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN – Lider Konsorcjum
Instytut Włókiennictwa – Partner Konsorcjum

Kierownik zadań realizowanych przez IW: prof. dr hab. inż. Stefan Brzeziński

Kontakt:
dr hab. inż. Małgorzata Cieślak, prof. IW
tel. 42 25 34 404
e-mail: cieslakm@iw.lodz.pl

Termin realizacji: 22.09.2015 – 21.03.2019

Więcej informacji: https://projekty.ncn.gov.pl/index.php?s=12220

Projekt realizowany w ramach Unijnego Programu Interreg Baltic Sea Region.

Celem projektu jest dostosowanie odzieży roboczej do sylwetek użytkowników przy uwzględnieniu ich potrzeb i preferencji związanych z wykonywanymi czynnościami zawodowymi.

Projekt realizowany jest w konsorcjum składzie:
Centria University of Applied Sciences Ltd. Finlandia – Lider
Partnerzy:
Centria University of Applied Sciences Ltd., Finlandia – lider
University of Applied Sciences Tallinna, Estonia
Riga Technical University, Łotwa
Instytut Włókiennictwa, Polska
Vilnius University of Applied Sciences, Litwa
SRC BRASA Ltd., Łotwa
PW Krystian Sp. z o.o, Polska
AS Profline, Estonia
Ansell Protective Solutions Lithuania Ltd., Litwa                                                                                                                                                      

Kierownik zadań realizowanych przez IW:

dr inż. Elżbieta Mielicka
tel. +48 42 25 34 488
e-mail: emielicka@iw.lodz.pl

Termin realizacji: 01.03.2016 – 28.02.2019

Więcej informacji: https://projects.interreg-baltic.eu/projects/sww-1.html

   

w ramach ogłoszonego przez NCBiR Program Badań Stosowanych

Umowa Nr DOB-BIO6/20/74/2014 z dnia 23.12.2014

Kierownik projektu: dr inż. Elżbieta Mielicka

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:
Instytut Włókiennictwa – Lider Konsorcjum
Politechnika Warszawska – Członek Konsorcjum
Medcore Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum

Termin realizacji: 23.12.2014 – 22.03.2018

Osoba do kontaktu:
dr inż. Elżbieta Mielicka
tel. 42 25 34 488
e-mail: emielicka@iw.lodz.pl

 

   

numer 642494, Amersfoort, Holandia

Umowa: Stichting S-ISPT

Kierownik zadań realizowanych przez IW: dr inż. R. Żyłła

Termin realizacji: 21.11.2016 – 01.05.2017

Kontakt:
dr inż. R. Żyłła
tel. 42 61 63 111
e-mail: zylla@iw.lodz.pl

w ramach ogłoszonego przez NCBiR naboru 1/2015 Inicjatywy EUREKA

Umowa Nr: Decyzja Nr DZP/EUREKA- 1/263/2015 z dnia 03.09.2015

Termin realizacji: 15.09.2015 – 30.04.2017

Kontakt:
dr inż. Elżbieta Mielicka
tel. 42 25 34 488
e-mail: emielicka@iw.lodz.pl

 


 

E! 8735 DiTex „Tekstylne materiały przestrzenne zabezpieczające komfort termofizjologiczny”
umowa Nr E!8735DiTex/2014

Projekt realizowany przez Instytut Włókiennictwa w ramach Programu Inicjatywa EUREKA dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Realizacja projektu obejmuje okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.


 

Opracowanie innowacyjnej chemiczno-biologicznej technologii oczyszczania ścieków włókienniczych umożliwiającej powtórne wykorzystanie wody procesowej
w ramach ogłoszonego przez NCBiR Program Badań Stosowanych

Umowa Nr PBS2/A9/22/2013 z dnia 26.11.2013

Termin realizacji: 01.12.2013 – 30.11.2016

Kierownik zadań realizowanych przez IW: dr hab. inż. J. Sójka – Ledakowicz, prof. nadzw.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:
Politechnika Łódzka – Wydz. Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska – Lider
Instytut Włókiennictwa – Partner

Kontakt:
dr hab. inż. J. Sójka – Ledakowicz, prof. nadzw. IW
tel: 42 61 63 110
fax: 42 67 92 638
e-mail: ledakowicz@iw.lodz.pl


 

E! 8056 GarmNet „Nowa koncepcja procesów i usług w zakresie odzieży dla osób otyłych i starszych”
umowa Nr E!8056 GarmNet/2014

Projekt realizowany przez Instytut Włókiennictwa w ramach Programu Inicjatywa EUREKA dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Realizacja projektu obejmuje okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.


 

PROJEKT ENVIRO-PATENT – Uzyskanie ochrony patentowej na technologie nowej generacji włókienniczych materiałów barierowych

Priorytet 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R

Podstawa prawna:
Umowa nr UDA-POIG.01.03.02-10-064/11 z dnia 11.03.2013 z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji

Projekt dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Biuro projektu:
Instytut Włókiennictwa, ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź
tel: + 48 42 61 63 144
e-mail: envirotex@iw.lodz.pl

Kierownik Projektu: dr inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof. nadzw. IW

Termin realizacji: 01.01.2013 – 04.12.2015

Więcej informacji: https://www.poig.2007-2013.gov.pl/Strony/default.aspx

 

 


 

BIOGRATEX – Biodegradowalne wyroby włókniste
PO IG.01.03.01-00-007/08

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe.

Instytut Włókiennictwa jest również partnerem w projekcie kluczowym realizowanym w ramach działalności Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,

Kierownik zadań realizowanych po stronie IW:
dr inż. Elżbieta Mielicka
e-mail: emielicka@iw.lodz.pl
tel. + 48 42 25 34 488

Termin realizacji:17.11.2008 – 31.03.2015

Więcej informacji: http://www.biogratex.pl/

Projekt Kluczowy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


 

E! 5799 BATAN „Wielofunkcyjne materiały dziane na odzież o właściwościach barierowych”
umowa Nr E!5799/43/NCBiR/2012

Projekt realizowany przez Instytut Włókiennictwa w ramach Programu Inicjatywa EUREKA dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

Realizacja projektu obejmuje okres od 04.06.2012 r. do 31.12.2014 r.


 

NANOMITEX – Funkcjonalne nano- i mikromateriały włókiennicze
PO IG.01.03.01-00-004/08

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Małgorzata Cieślak, prof. IW
cieslakm@iw.lodz.pl lub nanomitex@iw.lodz.pl
tel. +48 42 25 34 405

Termin realizacji: 15.07.2007 – 30.04.2014

Więcej informacji: http://nanomitex.eu/

Projekt Kluczowy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


 

ENVIROTEX – Barierowe materiały nowej generacji, chroniące człowieka przed szkodliwym działaniem środowiska
PO IG.01.03.01-00-006/08

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof. nadzw. IW
ledakowicz@iw.lodz.pl lub envirotex@iw.lodz.pl
tel. 42 61 63 104 lub 110

Termin realizacji: 28.02.2007 – 05.03.2014

Więcej informacji: https://www.envirotex.pl

Projekt Kluczowy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


 

Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski – PROJEKT z wykorzystaniem metody foresight
Projekt realizowany w ramach POIG

Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 1.1.1. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight.

Cel projektu:
Celem projektu jest identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia przygotowania strategii dla Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego.

Koordynator Projektu – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

Kierownik Zespołu Projektowego Instytutu Włókiennictwa
mgr inż. Krzysztof Sikorski
Zakład Naukowy Mechanicznych Technologii i Wzornictwa Wyrobów Włókienniczych

Data zakończenia: 31.01.2014

Kontakt:
dr inż. Ewa Witczak
tel.: 42 25 34 455
e-mail: ewitczak@iw.lodz.pl


 

Rozwój infrastruktury badawczo – rozwojowej Instytutu Włókiennictwa na potrzeby badań nad bezpieczeństwem użytkowania wyrobów włókienniczych
Numer projektu WND-RPLD.03.01.00-00-002/13

Projekt ten został zakwalifikowany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1436/13 z dnia 22 października 2013 r. w ramach konkursu nr: RPLD.03.01.00-3/13
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.
Oś priorytetowa III – Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO WŁ; Działanie III.1 „Wsparcie jednostek B+R”;

Nr Umowy: UDA-RPLD.03. 01.00-00-002/13-00 z dnia 28 stycznia 2014
Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej Instytutu Włókiennictwa, docelowo przeznaczonej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i badań przemysłowych w zakresie opracowania nowych metod badawczych, niedostępnych dotychczas na terenie Polski.

Uzyskane rezultaty projektu będą służyć zarówno instytucjom badawczym opracowującym nowe technologie wyrobów włókienniczych, jak i przedsiębiorcom, wpływając również na poprawę bezpieczeństwa użytkowania badanych materiałów i produktów.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Data zakończenia: 30.11.2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa.


 

 

Ocena podatności obwodowej protez naczyń krwionośnych na dynamiczne zmiany ciśnienia wewnętrznego podczas badań zmęczeniowych „in vitro”
Nr umowy N R13-0010-04/2008

W ramach realizowanego projektu zaprojektowano i wykonano urządzenie do oceny obwodowej podatności dynamicznej protez naczyń krwionośnych na dynamiczne zmiany ciśnienia wewnętrznego.
Urządzenie to jest jedynym w kraju i jednym z nielicznych znajdujących się w świecie. Urządzenie przy zmianie króćców pomiarowych może zostać wykorzystane do badań zmęczeniowych różnego rodzaju materiałów medycznych.
Metoda ta umożliwia na relatywnie szybki wybór optymalnych konstrukcji materiałów medycznych zmniejszających ryzyko komplikacji wczesnych, oraz komplikacji długookresowych. Wykonane urządzenie pozwala na przeprowadzenie badań zarówno chwilowej podatności obwodowej jak i podatności związanej z długotrwałym (np 10 letnim) oddziaływaniem ciśnienia zgodnie z wymaganiami normy ISO 7198:1998.
Umożliwi producentom wyrobów medycznych na szybsze i mniej kosztowne wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa obecnie stosowanych inwazyjnych wyrobów medycznych.

Termin realizacji: 01.09.2008 – 31.12.2010

Osoby do kontaktu:
dr inż. Elżbieta Mielicka
tel. 42 25 34 488; 604 509 860
fax: 42 25 34 490
e-mail: emielicka@iw.lodz.pl
mgr inż. Izabela Jasińska
tel. 42 25 34 418
e-mail: ijasinska@iw.lodz.pl

 


 

SKILLTEX – e-Learning Programme for Skills Development in Textile Analysis

W ramach europejskiego programu LEONARDO da VINCI Instytut Włókiennictwa realizuje projekt SKILLTEX „e-Learning Programme for Skills Development in Textile Analysis” („e-Learning program do identyfikacji błędów występujących w procesach wytwarzania wyrobów włókienniczych”)

Akronim: SKILLTEX (LLP-LDV/T01/2007/13)

Data zakończenia: 02.12.2009

Kierownik zadań realizowanych po stronie IW:

dr inż. E. Witczak
tel. +48 42 25 34 455
e-mail: ewitczak@iw.lodz.pl


 

INNOTEX- A tool box to catalyze continuous process INNOvation within the TEXtile manufacturing lines in Europe

Celem projektu była poprawa funkcjonowania, wydajności i jakości produkcji w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach (MŚP) przemysłu włókienniczego, dzięki wprowadzeniu opracowanego nowoczesnego informatycznego systemu zarządzania i komunikacji INNOTEX.

Instytut Włókiennictwa w ramach 6 Programu Ramowego UE zrealizował wspólnie z partnerami z Belgii, Portugalii, Włoch, Hiszpanii, Węgier i Polski oraz Europejską Federacją Tekstylną EURATEX projekt sektorowy typu Collective Research, koordynowany przez Belgijski Instytut Tekstylny CENTEXBEL, nr kontraktu COLL-CT-2006-030312 INNOTEX „A tool box to catalyze continuous process INNOvation within the TEXtile manufacturing lines in Europe” – INNOTEX.

Data zakończenia: 31.08.2008

Kontakt:
dr hab. inż. Małgorzata Cieślak, prof. IW
e-mail: cieslakm@iw.lodz.pl
tel. 42 25 34 405
dr inż. Dorota Puchowicz
e-mail: puchowicz@iw.lodz.pl
tel. 42 25 34 409


 

umowa Nr E!8735DiTex/2014

Projekt realizowany przez Instytut Włókiennictwa w ramach Programu Inicjatywa EUREKA dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Realizacja projektu obejmuje okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.


 

w ramach ogłoszonego przez NCBiR Program Badań Stosowanych

Umowa Nr PBS2/A9/22/2013 z dnia 26.11.2013

Termin realizacji: 01.12.2013 – 30.11.2016

Kierownik zadań realizowanych przez IW: dr hab. inż. J. Sójka – Ledakowicz, prof. nadzw.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:
Politechnika Łódzka – Wydz. Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska – Lider
Instytut Włókiennictwa – Partner

Kontakt:
dr hab. inż. J. Sójka – Ledakowicz, prof. nadzw. IW
tel: 42 61 63 110
fax: 42 67 92 638
e-mail: ledakowicz@iw.lodz.pl


 

umowa Nr E!8056 GarmNet/2014

Projekt realizowany przez Instytut Włókiennictwa w ramach Programu Inicjatywa EUREKA dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Realizacja projektu obejmuje okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2015 r.

Priorytet 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R

Podstawa prawna:
Umowa nr UDA-POIG.01.03.02-10-064/11 z dnia 11.03.2013 z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji

Projekt dofinansowywany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Biuro projektu:
Instytut Włókiennictwa, ul. Brzezińska 5/15, 92-103 Łódź
tel: + 48 42 61 63 144
e-mail: envirotex@iw.lodz.pl

Kierownik Projektu: dr inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof. nadzw. IW

Termin realizacji: 01.01.2013 – 04.12.2015

Więcej informacji: https://www.poig.2007-2013.gov.pl/Strony/default.aspx

PO IG.01.03.01-00-007/08

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe.

Instytut Włókiennictwa jest również partnerem w projekcie kluczowym realizowanym w ramach działalności Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,

Kierownik zadań realizowanych po stronie IW:
dr inż. Elżbieta Mielicka
e-mail: emielicka@iw.lodz.pl
tel. + 48 42 25 34 488

Termin realizacji:17.11.2008 – 31.03.2015

Więcej informacji: http://www.biogratex.pl/

Projekt Kluczowy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

umowa Nr E!5799/43/NCBiR/2012

Projekt realizowany przez Instytut Włókiennictwa w ramach Programu Inicjatywa EUREKA dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju:

Realizacja projektu obejmuje okres od 04.06.2012 r. do 31.12.2014 r.


 

PO IG.01.03.01-00-004/08

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Małgorzata Cieślak, prof. IW
cieslakm@iw.lodz.pl lub nanomitex@iw.lodz.pl
tel. +48 42 25 34 405

Termin realizacji: 15.07.2007 – 30.04.2014

Więcej informacji: http://nanomitex.eu/

Projekt Kluczowy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

PO IG.01.03.01-00-006/08

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe
Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof. nadzw. IW
ledakowicz@iw.lodz.pl lub envirotex@iw.lodz.pl
tel. 42 61 63 104 lub 110

Termin realizacji: 28.02.2007 – 05.03.2014

Więcej informacji: https://www.envirotex.pl

Projekt Kluczowy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


 

Projekt realizowany w ramach POIG

Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy,
Poddziałanie 1.1.1. Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight.

Cel projektu:
Celem projektu jest identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia przygotowania strategii dla Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego.

Koordynator Projektu – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w Łodzi

Kierownik Zespołu Projektowego Instytutu Włókiennictwa
mgr inż. Krzysztof Sikorski
Zakład Naukowy Mechanicznych Technologii i Wzornictwa Wyrobów Włókienniczych

Data zakończenia: 31.01.2014

Kontakt:
dr inż. Ewa Witczak
tel.: 42 25 34 455
e-mail: ewitczak@iw.lodz.pl

Numer projektu WND-RPLD.03.01.00-00-002/13

Projekt ten został zakwalifikowany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1436/13 z dnia 22 października 2013 r. w ramach konkursu nr: RPLD.03.01.00-3/13
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.
Oś priorytetowa III – Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość RPO WŁ; Działanie III.1 „Wsparcie jednostek B+R”;

Nr Umowy: UDA-RPLD.03. 01.00-00-002/13-00 z dnia 28 stycznia 2014
Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury badawczo-rozwojowej Instytutu Włókiennictwa, docelowo przeznaczonej do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i badań przemysłowych w zakresie opracowania nowych metod badawczych, niedostępnych dotychczas na terenie Polski.

Uzyskane rezultaty projektu będą służyć zarówno instytucjom badawczym opracowującym nowe technologie wyrobów włókienniczych, jak i przedsiębiorcom, wpływając również na poprawę bezpieczeństwa użytkowania badanych materiałów i produktów.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa

Data zakończenia: 30.11.2014

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa.


 

 

Nr umowy N R13-0010-04/2008

W ramach realizowanego projektu zaprojektowano i wykonano urządzenie do oceny obwodowej podatności dynamicznej protez naczyń krwionośnych na dynamiczne zmiany ciśnienia wewnętrznego.
Urządzenie to jest jedynym w kraju i jednym z nielicznych znajdujących się w świecie. Urządzenie przy zmianie króćców pomiarowych może zostać wykorzystane do badań zmęczeniowych różnego rodzaju materiałów medycznych.
Metoda ta umożliwia na relatywnie szybki wybór optymalnych konstrukcji materiałów medycznych zmniejszających ryzyko komplikacji wczesnych, oraz komplikacji długookresowych. Wykonane urządzenie pozwala na przeprowadzenie badań zarówno chwilowej podatności obwodowej jak i podatności związanej z długotrwałym (np 10 letnim) oddziaływaniem ciśnienia zgodnie z wymaganiami normy ISO 7198:1998.
Umożliwi producentom wyrobów medycznych na szybsze i mniej kosztowne wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań co wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa obecnie stosowanych inwazyjnych wyrobów medycznych.

Termin realizacji: 01.09.2008 – 31.12.2010

Osoby do kontaktu:
dr inż. Elżbieta Mielicka
tel. 42 25 34 488; 604 509 860
fax: 42 25 34 490
e-mail: emielicka@iw.lodz.pl
mgr inż. Izabela Jasińska
tel. 42 25 34 418
e-mail: ijasinska@iw.lodz.pl

 


 

W ramach europejskiego programu LEONARDO da VINCI Instytut Włókiennictwa realizuje projekt SKILLTEX „e-Learning Programme for Skills Development in Textile Analysis” („e-Learning program do identyfikacji błędów występujących w procesach wytwarzania wyrobów włókienniczych”)

Akronim: SKILLTEX (LLP-LDV/T01/2007/13)

Data zakończenia: 02.12.2009

Kierownik zadań realizowanych po stronie IW:

dr inż. E. Witczak
tel. +48 42 25 34 455
e-mail: ewitczak@iw.lodz.pl

Celem projektu była poprawa funkcjonowania, wydajności i jakości produkcji w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach (MŚP) przemysłu włókienniczego, dzięki wprowadzeniu opracowanego nowoczesnego informatycznego systemu zarządzania i komunikacji INNOTEX.

Instytut Włókiennictwa w ramach 6 Programu Ramowego UE zrealizował wspólnie z partnerami z Belgii, Portugalii, Włoch, Hiszpanii, Węgier i Polski oraz Europejską Federacją Tekstylną EURATEX projekt sektorowy typu Collective Research, koordynowany przez Belgijski Instytut Tekstylny CENTEXBEL, nr kontraktu COLL-CT-2006-030312 INNOTEX „A tool box to catalyze continuous process INNOvation within the TEXtile manufacturing lines in Europe” – INNOTEX.

Data zakończenia: 31.08.2008

Kontakt:
dr hab. inż. Małgorzata Cieślak, prof. IW
e-mail: cieslakm@iw.lodz.pl
tel. 42 25 34 405
dr inż. Dorota Puchowicz
e-mail: puchowicz@iw.lodz.pl
tel. 42 25 34 409