Technologie

Wykorzystując otaczającą nas wiedzę i potencjał ludzi, poprzez celowe działania, budujemy pomost pomiędzy nauką i badaniami a biznesem. Wpieramy i koordynujemy kierunki współpracy tych dwóch obszarów, tak aby się uzupełniały i bezpośrednio przekładały na rozwój gospodarki w obszarze włókiennictwa. Naszym celem jest konkurencyjności polskich firm poprzez komercjalizacje innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii opracowanych w Instytucie.

Nasze technologie:

Antybakteryjne i antygrzybicze wyroby włókiennicze

Antyelektrostatyczne materiały poliestrowe o ograniczonej skłonności do generowania ładunku elektrycznego

Cienko powłokowe materiały włókiennicze o podwyższonej odporności na ścieranie i tworzenie pillingu

Dzianina przestrzenna o strukturze fakturalnej, przeznaczona na funkcjonalną odzież codziennego użytku oraz dla osób aktywnych

Energooszczędne, termoregulacyjne materiały włókiennicze

Funkcjonalna odzież dla osób starszych i niepełnosprawnych

Innowacyjne włókiennicze materiały barierowe wobec promieniowania ultrafioletowego (UV) przeznaczone na elementy wyposażenia wnętrz

Kompleksowa technologia oczyszczania ścieków przemysłowych i zamknięcie ich w obiegu wody technologicznej dla zakładów włókienniczych

Kompozyt włókienniczy na ocieplające wyroby ochronne o właściwościach antyelektrostatycznych

Łóżko przeciwodleżynowe

Materiały wielowarstwowe na wyroby odzieżowe użytkowane w zmiennych warunkach klimatycznych

Materiały włókiennicze nowej generacji o właściwościach barierowych wobec promieniowania ultrafioletowego (UV) przeznaczone na elementy odzieży ochronnej

Nanokompozytowe pokrowce pościeli o właściwościach antyalergicznych, antybakteryjnych i antygrzybiczych

Nośnik tekstylny do formowania równomiernej warstwy nanowłókien celulozowych, zwłaszcza do zastosowań medycznych

Polipropylenowa włóknina kompozytowa o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych do filtracji powietrza

Przestrzenna włókienno-polimerowa nakładka przeciwodleżynowa na materac

Przestrzenne skanowanie sylwetki ludzkiej i wizualizacja ubioru na parametryzowanym manekinie

Taśma konduktywna. Nitka elektroprzewodząca

Technologia odzysku wody i ciepła ze ścieków wykończalniczych

Tkanina barierowa chroniąca przed działaniem pól elektromagnetycznych (PEM)

Trudno zapalne tkaniny dekoracyjne do wyposażenia rewitalizowanych obiektów zabytkowych

Wielofunkcyjne barierowe wyroby włókiennicze o wysokiej trwałości użytkowej

Wielofunkcyjne siedzisko na stanowiska pracy osób niepełnosprawnych

Wielowarstwowe lekkie materiały ekranujące o dużej zdolności absorpcji pól elektromagnetycznych w zakresie wysokich częstotliwości

Włókiennicze materiały ekranujące pole elektromagnetyczne do celów architektonicznych

Włókniny filtracyjne o kontrolowanym i przedłużonym działaniu antybakteryjnym

.

Jesteś zainteresowany

wdrożeniem naszej  technologii

w swojej firmie,

opracowaniem wspólnie z nami

nowego innowacyjnego rozwiązania

bądź innymi usługami

dla potrzeb B+R.

 

.