Management of ŁUKASIEWICZ – Textile Research Institute

 

Inicjator wielu działań zmierzających do wykorzystania potencjału środowiska naukowego we współpracy z przedsiębiorstwami zarówno o charakterze krajowym, jak i międzynarodowym. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w instytucjach europejskich, gdzie był m.in. urzędnikiem w Parlamencie Europejskim. W swej długoletniej karierze zawodowej kierował oraz brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych w tym m.in. finansowanych w ramach Horyzont 2020, grantów norweskich oraz NCBiR. Autor szeregu publikacji w zakresie m.in.: zrównoważonego rozwoju turystyki, przemysłu tekstylnego i odzieżowego, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz integracji europejskiej.

Ekspert w zakresie komercjalizacji wiedzy, absorpcji funduszy europejskich oraz specjalizacji regionalnych. Adiunkt w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2017r. Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, od sierpnia 2021r. pełnił funkcję p.o. Dyrektor, a 17.02.2022 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa . Od początku kierowania jednostkami jako priorytet obrał promowanie projektów aplikacyjnych, rozwijanie prac wdrożeniowych oraz wykorzystanie nauki w gospodarce.

Za swoją działalność otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Dyrektor Instytutu Przyszłości” przyznaną przez Kapitułę Forum Inteligentnego Rozwoju.

Pasjonat podróży, których inspiracje przekłada w rozwój aktywności zawodowej.

Radosław Dziuba, PhD
DIRECTOR

He graduated from the Faculty of Textile Engineering and Marketing of the Lodz University of Technology (current Faculty of Material Technologies and Textile Design) in the field of textile commodity science. In 2011 he obtained the degree of habilitated doctor in the field of technical sciences, in the discipline of textiles. Until the end of 2017, he conducted scientific and didactic activity in the parent scientific unit.

He is a laureate of prestigious awards, scholarships and distinctions, including The Foundation for Polish Science, the Presidium of the Polish Academy of Sciences branch in Łódź and the Rectors’ Conference of Lodz Public Universities. He was the manager and implementer of numerous research projects covering basic research and R&D works, which resulted in over 50 publications in renowned JCR journals, patents and presentations at scientific conferences. In addition, he is a reviewer in many reputable scientific journals.

From 2018, he was associated with the Textile Research Institute in Łódź as the Deputy Scientific Director.

Maciej Boguń PhD DSc eng.

Deputy Scientific Director

 

Doctor of humanities and a specialist in management, marketing and financial management. Has 10 years of experience in the sector of state-owned companies and municipal enterprises. In the years 2006-2015 he was a member of the authorities of companies operating in the following industries: construction, property management, urban transport and public radio. Earlier he was employed in local government administration – as the Proxy of the Mayor of the City, Proxy of the Mayor of the City and acting as the City Secretary.

He was responsible for the functioning of the municipal office and coordination of the work of subordinate units. He was also responsible for shaping and implementing the information and promotion strategy of cities, as well as for contacts with the media and relations with residents. From 2017, he was associated with the Textile Research Institute.

First as the Proxy of the Director for Development and Economic Cooperation, and from November 2018 as the Deputy Director for Investment and Development.

 

 

Jakub Pietkiewicz PhD

Deputy Director for Investment and Development

 

Tatiana Winiecka

Chief Accountant

Proxies

 

Andrzej Majchrzak MSc Eng.

Jolanta Sołtyszewska MSc. Eng.