Inauguracja Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego

Inauguracja Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego

Trzy Łódzkie Instytuty połączyły siły. Za nami konferencja inaugurująca działalność Łukasiewicz – ŁIT. 1 kwietnia 2022 roku, w trzecią rocznicę powstania Sieci Badawczej Łukasiewicz swoją działalność zainaugurował Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.

Z tej okazji w głównej siedzibie Łukasiewicz – ŁIT przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 19/27 w Łodzi zorganizowano oficjalną konferencję, w której wzięli udział znamienici goście – przedstawiciele władz ogólnopolskich i lokalnych, w tym Wiceminister Edukacji i Nauki – Wojciech Murdzek, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej – Waldemar Buda, a także Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Ciecióra. Obecni byli także przedstawiciele uczelni wyższych, mediów oraz firm i instytucji związanych z szeroko rozumianym przemysłem włókienniczym. Nie zabrakło Dyrektorów Instytutów Łukasiewicza z Prezesem Sieci Badawczej Łukasiewicz, Panem Piotrem Dardzińskim na czele.

Konferencję dla ponad 100 gości otworzył Prezes Piotr Dardziński, który przedstawił dyrekcję nowopowstałego instytutu: Dyrektora Radosława Dziubę oraz jego zastępców: Małgorzatę Zwolińską, Arkadiusza Adamczyka i Jakuba Pietkiewicza.

– Powstanie Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego jest efektem przemyślanej i prowadzonej konsekwentnie od 3 lat strategii konsolidacji, której celem jest stworzenie silnych instytutów Łukasiewicza, będących w stanie odpowiadać na wyzwania globalnej gospodarki. To naturalna konsekwencja poszukiwania organizacyjnego optimum, które przekłada się na wzmocnienie naszej pozycji konkurencyjnej na rynku B+R. Unikalna i kompletna oferta Łukasiewicz – ŁIT to nowe możliwości pozyskania międzynarodowych grantów i zagranicznych partnerów biznesowych do projektów, których efektem będą nowoczesne technologie wdrażane do polskiej gospodarki – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawcze Łukasiewicz.

Ważnym elementem wydarzenia były także przemówienia zaproszonych gości, m.in. Ministra Wojciecha Murdzka, który w Ministerstwie Edukacji i Nauki pełni funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych.

– Silny podmiot jakim stał się Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny jest bardzo ważnym partnerem naukowym i biznesowym. Może także skuteczniej aplikować w konkursach grantowych z większą pulą środków finansowych. Warto także podkreślić, że dzięki połączenie powstał szeroko wyspecjalizowany instytut, który z powodzeniem może funkcjonować również w wymiarze międzynarodowym. Życzę, by Łódzki Instytut Technologiczny mógł szczycić się wieloma sukcesami naukowymi, a także czynnie wspierał i mądrze łączył osiągnięcia kadry badawczej instytutu i uczelni wyższych ze światem gospodarki i biznesu – powiedział Minister Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw reformy funkcjonowania instytutów badawczych.

Podczas Inauguracji głos zabrał także Dyrektor Łukasiewicz – ŁIT, który przybliżył zgromadzonym gościom strategię, a także plany związane z funkcjonowaniem nowego Instytutu.

– Łączone instytuty posiadają wieloletnią tradycję oraz przede wszystkim ogromny potencjał kapitału ludzkiego. Będziemy rozwijali dotychczasową specjalizację trzech łączonych instytutów, ale również cztery nowe kierunki w ramach powstałych centrów badawczych. Będą to badania i projekty służące przedsiębiorcom w zakresie biomateriałów, opakowań, inżynierii biomedycznej, gospodarki o obiegu zamkniętym i oczywiście cyfryzacji technologii. Nasze najmocniejsze strony z potencjałem, w których celujemy nasz rozwój w najbliższym czasie, to właśnie bioopakowania, biopolimery i materiały kompozytowe niezbędne niemal w każdej branży. Najnowszą dla nas dziedziną jest branża opakowaniowa, którą chcemy rozwinąć i zwiększać jej potencjał w gospodarce krajowej oraz międzynarodowej.

– Skonsolidowany pod silną i znaną marką instytut pozwoli dotrzeć z ofertą do klientów i zaproponuje im specjalnie dedykowane rozwiązania technologiczne niezbędna dla ich działalności. Co równie istotne Łukasiewicz – ŁIT da pracownikom poczucie bezpieczeństwa i szansę na realny rozwój – opowiedział dr Radosław Dziuba, Dyrektor Łukasiewicz – ŁIT.

Po części oficjalnej, na której zaprezentowano również Dyrektorów Centrów Badawczych oraz przedstawicieli Drużyny Łukasiewicz – ŁIT nadszedł czas na drugą część wydarzenia: networking, lunch oraz briefing prasowy.

Konferencja symbolicznie zainaugurowała działalność Łukasiewicz – Łódzkiego Instytutu Technologicznego. Dzięki konsolidacji nowy instytut stanie się wiodącą jednostką naukową zlokalizowaną w centrum Polski, która obejmie swoją działalnością cztery kluczowe obszary badawcze: Zdrowie, Transformację Cyfrową, Inteligentną Mobilność oraz Zrównoważoną Gospodarkę i Energię.

Łukasiewicz – ŁIT to ponad 440 wykwalifikowanych pracowników pionu naukowego oraz pionu wsparcia, osiem lokalizacji, w tym sześć w Łodzi, a także wielomilionowy budżet. W jego skład wszedł: Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego i Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa.
Po konsolidacji Łukasiewicz – ŁIT, Sieć Badawcza Łukasiewicz liczy 26 instytutów. Z liczbą ponad 7,5 tys. pracowników oraz infrastrukturą badawczą, na którą składa się 440 laboratoriów i blisko 4000 urządzeń kluczowej aparatury badawczo-rozwojowej, stanowi trzecią pod względem wielkości sieć badawczą w Europie.

Autor: Michał Sikorski/Anna Jurczak