IZ/ZP-236-01/20 Dostawa odczynników, szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 wraz z 1A edytowalne – CZĘŚĆ I ODCZYNNIKI
4. Załącznik nr 2 wraz z 2A edytowalne – CZĘŚĆ II SZKŁO I DROBNY SPRZĘT LABORATORYJNY
5
zapytania oraz wyjaśnienia do siwz
6. inf. z otwarcia ofert

UWAGA
Wykonawca przystępujący do CZĘŚCI I zamówienia składa ofertę na wszystkie pakiety odczynników.
Wykonawca przystępujący do CZĘŚCI II zamówienia składa ofertę na wszystkie pakiety szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego

7. Unieważnienie Części I  postępowania
8. Wybór oferty Część II postępowania