IZ/ZP-236-01/21 Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w budynku Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Śnieżnej 5

 

1.Ogłoszenie o zamówieniu
2.swz 01.21
3.Podczyszczalnia pliki PDF
Kwota zamierzona na sfinansowanie zamówienia: 2 316 605,00 zł brutto

4.ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
5. pytanie i odpowiedź 1-21
6. Informacja o kwocie zamierzonej na sfinansowanie zamówienia
7. inf z otwarcia ofert
8. inf. o wyborze oferty