IZ/ZP-236-12/20 Dostawa odczynników, szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego do Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. SIWZ
  3. Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
  4.pytania i odpowiedzi 12.20
  5.pytania i odpowiedzi 2
  6.pytania i odpowiedzi 3
  7.ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  8.zmiana siwz
  9. pytania i odpowiedzi 4
  10. pytania i odpowiedzi oraz zmiana SIWZ
  11. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  12. Informacja z otwarcia ofert
  13.inf o wynikach postępowania
  14.inf. o wyborze oferty IV