IZ/ZP-236-25/20 Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w budynku Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Śnieżnej 5

 1. Ogłoszenie
  2. siwz
  3.Dokumentacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Kwota zamierzona na sfinansowanie zamówienia: 2 316 605,00 zł brutto
  4. Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ
  5. Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ
  6.unieważnienie postępowania 25.20