Jubileusz 75–lecia istnienia Instytutu

Jubileusz 75–lecia istnienia Instytutu

7 września 1945 roku utworzono Instytut Włókiennictwa – jednostkę, której zadaniem było łączenie badań naukowych nad nowymi surowcami i technologiami z obszaru włókiennictwa z ich wdrożeniem do przemysłu.

Wszechstronność prowadzonych projektów, ilość opracowanych technologii i zgłoszonych patentów, nowatorstwo, ogromny dorobek naukowy sprawiają, że z wielkim uznaniem i szacunkiem spoglądamy wstecz na zaangażowanie oraz wkład w rozwój nauki i gospodarki wybitnych specjalistów naszego Instytutu.

Od kwietnia 2019 roku działamy pod nowym szyldem – w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Zmieniamy się, ale nasza misja pozostaje taka sama. Prowadzimy działalność naukowo-badawczą, która zmierza do zdobycia i wykorzystania wiedzy z zakresu rozwoju materiałów, technologii i technik włókienniczych. Wdrażamy opracowane przez nas innowacje w różnych obszarach gospodarki, przyczyniając się do zwiększenia konkurencyjności przede wszystkim polskich firm.

Z okazji Jubileuszu 75 – lecia istnienia Instytutu składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracownikom oraz Partnerom. Dziękujemy za Państwa obecność, dotychczasową współpracę, wymianę doświadczeń oraz wspieranie Instytutu.