PRACA W INSTYTUCIE

DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU!

Oferty Pracy

Brak ofert pracy

 

 

Stypendia Naukowe w Ramach Projektów

Aktualne oferty

Brak ofert

 

 

 

 

 

 

Archiwalne oferty

Wyniki naboru na stypendia naukowe

Oferujemy:

 • Przyjazną atmosferę i wsparcie

  Pracownicy mają kluczowe znaczenie dla powodzenia naszej misji. Staramy się rekrutować osoby ambitne, kompetentne, kreatywne i utalentowane w różnych dziedzinach, a jednocześnie nieustannie budować kulturę profesjonalizmu i promować wartości, tworząc przyjazne, pozytywne i wspierające środowisko pracy.

 • Pakiety socjalne

  Bony świąteczne, paczki na święta, dofinansowane do wczasów czy dofinansowanie do szkieł korekcyjnych lub okularów to tylko niektóre z dodatkowych benefitów, które otrzymasz jako nasz pracownik. Odpowiedzialni społecznie Nasi pracownicy są przedsiębiorczy, chętnie pomagają innym i angażują się w różne inicjatywy społeczne. Dodatkowo dzielą się wiedzą, są gotowi do podejmowania wyzwań i doprowadzania ich do końca. Pracownicy IW mają swoje pasje i talent do „bycia o krok do przodu”.

 • Ubezpieczenie

  Dodatkowe grupowe ubezpieczenie od zdarzeń losowych dla Ciebie i Twoich najbliższych na preferencyjnych warunkach.

 • Szkolenia i rozwój osobisty

  Opracowujemy z pracownikami ich roczne plany rozwoju, zapewniamy szkolenia: centralne, specjalistyczne, indywidualne, grupowe oraz kursy e-learningowe, prowadzimy programy rozwojowe dla poszczególnych grup pracowników, dofinansowujemy kursy językowe i zdobywanie kwalifikacji zawodowych.

Obszary działalności Instytutu:

Nauka

Instytut realizuje interdyscyplinarne prace badawcze, rozwojowe oraz wdrożeniowe w obszarze nauk technicznych, w zakresie włókienniczej inżynierii materiałowej, technologii przetwórstwa polimerów, szeroko pojętej chemii włókienniczej, biotechnologii przemysłowej, nanotechnologii oraz ochrony środowiska.

Laboratoria

Laboratoria Instytutu prowadzą badania wyrobów włókienniczych w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych, badań chemicznych, odporność na zapalanie, właściwości elektrostatycznych czy też właściwości mikrobiologicznych w oparciu o procedury własne i normy określone w przepisach prawa.

Produkcja

W Instytucie produkowane są wysokiej jakości materiały włókiennicze używane na co dzień w różnorodnych branżach – od motoryzacyjnej po medyczną. Nasza produkcja wyposażona jest w technologie niezbędne do wytwarzania najlepszej jakości produktów.

Biznes i Administracja

Skupiamy się na wsparciu funkcjonowania i rozwoju Instytutu. W tym obszarze pracują osoby związane z: administracją, HR, finansami, IT, marketingiem, sprzedażą jak i logistyką.

Praktyki

Do naszego zespołu mogą dołączyć też pełni entuzjazmu młodzi ludzie, którzy chcą się rozwijać razem z nami.

Twoja wiedza i zaangażowanie będą kształtować naszą przyszłość. Dlatego zapraszamy Cię do uczestnictwa wspólnie z nami w ekscytującej przemianie. Jedną z możliwości jest rozpoczęcie kariery w IW od praktyk.

To idealny start – to szansa na poznanie nas, odkrycie swojej ścieżki zawodowej i przekonanie się jaka praca najbardziej Ci odpowiada. Oferujemy Ci praktyki w każdym z 4 obszarów działalności Instytutu.

KONTAKT:

ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa

Dział Spraw Pracowniczych
rekrutacja@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 198