KF/ZP-236-33/19 Doświadczalne kompaktowe stanowisko do przygotowania liniowych kompozytowych wyrobów włókienniczych o niestandardowych wymiarach w zależności od przeznaczenia

1.ogłoszenie 33.19
2.siwz 33.19
3. unieważnienie postępowania