Kontakt

Home / Kontakt

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa
Brzezińska 5/15
92-103 Łódź

NIP: 724-000-06-64
REGON: 000050239

https://iw.lukasiewicz.gov.pl
info@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 100
fax +48 42 67 92 638

Recepcja:
tel.: +48 42 61 63 210

Inne lokalizacje:

Gdańska 118
90-520 Łódź
info_gdanska@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 25 34 404
fax +48 42 25 34 490

Recepcja:
tel.: +48 42 25 34 400

Śnieżna 5
92-103 Łódź
info@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 100
fax +48 42 67 92 638

Sekretariat

Sekretariat
ul. Brzezińska 5/15
e-mail: info@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 100
fax.: +48 42 67 92 638

Sekretariat
ul. Gdańska 118
e-mail: info_gdanska@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 25 34 404
fax.: +48 42 25 34 490

Dyrekcja

Dyrektor
dr Radosław Dziuba
ul. Brzezińska 5/15
e-mail: info@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 100
fax.: +48 42 67 92 638

Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych
dr hab. inż. Maciej Boguń
ul. Brzezińska 5/15
e-mail: info@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 100
fax.: +48 42 67 92 638

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Inwestycji
dr Jakub Pietkiewicz

ul. Brzezińska 5/15
e-mail: info@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 100
fax.: +48 42 67 92 638

Główny Księgowy

Główny Księgowy
mgr Tatiana Winiecka
ul. Brzezińska 5/15
e-mail: tatiana.winiecka@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 102

Pełnomocnicy

Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Jakości
mgr inż. Joanna Krzymianowska-Kozłowska
Śnieżna 5
e-mail: joanna.krzymianowska-kozlowska@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 245

Pełnomocnik Dyrektora ds. Produkcji Doświadczalnej
mgr inż. Krzysztof Kowalski
Śnieżna 5
e-mail: krzysztof.kowalski@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 247

Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Obronności
mgr Dariusz Banachowicz
ul. Brzezińska 5/15
e-mail: dariusz.banachowicz@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 106

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych
mgr Dariusz Banachowicz
e-mail: dariusz.banachowicz@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 106

Inspektor BHP i P.POŻ

Główny Specjalista ds. BHP i P.POŻ
mgr Marek Krzeczewski
e-mail: BHP@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 215

Zakłady Naukowe

Zakład Technologii Biomedycznych i Ochrony Środowiska
Ul. Brzezińska 5/15
e-mail: renata.zylla@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 111

Zakład Mechanicznych Technologii Włókienniczych
ul. Gdańska 118
e-mail: ewa.witczak@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 25 34 455

Zakład Chemicznych Technologii Włókienniczych
ul. Gdańska 118
e-mail: malgorzata.cieslak@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 25 34 405

Zakład Projektowania Włóknin Wydziału Produkcji Doświadczalnej
ul. Brzezińska 5/15
e-mail: anetta.walawska@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 114

Laboratoria Badawcze

Laboratorium Badań Chemicznych i Analiz Instrumentalnych
ul. Brzezińska 5/15
e-mail: agnieszka.lisiak-kucinska@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 128

Laboratorium Badań Włókienniczych Wyrobów Medycznych
ul. Brzezińska 5/15
e-mail: piotr.kaczmarek@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 154

Laboratorium Badań Surowców i Wyrobów Włókienniczych i Własności Elektrostatycznych
ul. Gdańska 118
e-mail: beata.witkowska@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 25 34 419

ul. Brzezińska 5/15
e-mail: jerzy.andrysiak@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 142

Laboratorium Badań Palności Wyrobów
ul. Gdańska 118
e-mail: krzysztof.kostanek@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 25 34 435

Laboratorium Badań Ekologii Tekstyliów i Środowiska Pracy
ul. Gdańska 118
e-mail: ekologia@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 25 34 422, 425, 429

Zakład Certyfikacji TEXTIL-CERT

ul. Gdańska 118
e-mail: cert@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 25 34 432

Wydział Produkcji Doświadczalnej

ul. Śnieżna 5
e-mail: produkcja@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 240, 241, 242, 247

Dział Spraw Pracowniczych

ul. Brzezińska 5/15
e-mail: kadry@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 198

Dział Administracji

ul. Brzezińska 5/15
e-mail: administracja@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 205

Dział Handlowy

ul. Śnieżna 5
e-mail: sprzedaz@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 265
fax.: +48 42 67 92 787

Dział Zapewnienia Jakości

ul. Śnieżna 5
e-mail: joanna.krzymianowska-kozlowska@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 245

Dział Finansowo-Księgowy

ul. Brzezińska 5/15
e-mail: ksiegowosc@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 220

Dział IT

ul. Brzezińska 5/15
e-mail: it@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 230

Administrator Sieci
ul. Brzezińska 5/15
e-mail: janusz.duniec@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 231

ul. Gdańska 118
e-mail: it@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 25 34 442

Dział Zamówień Publicznych

ul. Brzezińska 5/15
e-mail: zamowienia@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 119

Dział Obsługi i Współpracy

ul. Brzezińska 5/15
e-mail: adam.lis@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 186

Dział Marketingu i Komunikacji

ul. Brzezińska 5/15
e-mail: marketing@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 250

Dział Techniczny i Inwestycji

ul. Śnieżna 5
e-mail: techniczny@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 61 63 200

ul. Gdańska 118
e-mail: techniczny@iw.lukasiewicz.gov.pl
tel.: +48 42 25 34 400