Ł–IW w projekcie badawczym na rzecz rozwoju  branży najmu odzieży ochronnej i roboczej

Ł–IW w projekcie badawczym na rzecz rozwoju branży najmu odzieży ochronnej i roboczej

Łukasiewicz-Instytut Włókiennictwa realizuje prace badawcze w zakresie opracowania nowej generacji odzieży ochronnej i roboczej przeznaczonej do systemu najmu. Badania prowadzone są w ramach międzynarodowego projektu Inicjatywy Eureka E! 13190 Rentex, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Innowacyjny kierunek prac projektu Rentex polega na rozwoju wybranych grup odzieży ochronnej i roboczej, do wykonania której stosowane będą materiały dziewiarskie, opracowane przy założeniu zabezpieczenia (w możliwie trwały sposób) funkcji i jakości użytkowej wyrobu poddawanego konserwacji, w restrykcyjnych warunkach pralni przemysłowych, stosowanych w systemie najmu.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat globalna produkcja odzieży podwoiła się, a sektor włókienniczy i odzieżowy stał się drugą, po przetwórstwie ropy naftowej, branżą generującą materiały odpadowe. Dla pracodawcy outsourcing odzieży roboczej oznacza nie tylko wdrażanie polityki Gospodarki Obiegu Zamkniętego, ale także oszczędność i wygodę.

– W projekcie Rentex pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą przedłużyć żywotność ubrań ochronnych i roboczych, utrzymując możliwie jak najdłużej właściwości użytkowe po procesach konserwacji (prania) w systemie najmu, zwłaszcza w zakresie zapewnienia pracownikowi ochrony przed czynnikami zagrożeń środowiskowych na danych stanowiskach pracy. Działania realizujemy w obszarze jedno- i wielofunkcyjnych tekstyliów o cechach ochronnych przed elektrycznością statyczną, łukiem elektrycznym, gorącymi czynnikami termicznymi i cechach podwyższonej widzialności odzieży ostrzegawczej – tłumaczy dr inż. Anna Pinar, kierownik projektu.

Wynajem odzieży ochronnej i roboczej to rozwiązanie, które stwarza firmie możliwość redukcji kosztów wynikających z jednorazowego zakupu ubrań oraz przeniesienia odpowiedzialności za właściwą ich konserwację i utrzymanie stanu zgodnie z wymaganiami stanowiska pracy na podmiot zewnętrzny. Serwis ubrań, który zapewni jednocześnie utrzymanie odpowiednich cech, jak i jakość użytkową wyrobu, jest wyzwaniem dla branży szeroko pojętego rentalu.

W ocenie tekstyliów i odzieży, przeznaczonej do objętej systemem najmu konserwacji przemysłowej (prania), stosowana jest wprowadzona w ramach projektu metodyka normy PN-EN ISO 15797:2018-04, którą jako jedyny w Polsce realizuje przemysłowy partner konsorcjum naukowego – firma ORK POLAND Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Badania właściwości tekstyliów, które realizowane są w laboratoriach Łukasiewicz- Instytutu Włókiennictwa prowadzone są według akredytowanych metod, objętych wymaganiami norm dla określonych grup odzieży ochronnej: EN 1149-5: 2018, EN ISO 11612:2015, EN ISO 14116: 2015, EN ISO 13688:2013.

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa od 75 lat realizuje projekty z zakresu innowacji włókienniczych. Posiada akredytowane laboratoria badawcze, zakłady naukowe, Wydział Produkcji Doświadczalnej. Prowadzi także procesy certyfikacji wyrobów włókienniczych.

 

Informacja prasowa Rentex (doc)