Łukasiewicz – IW liderem partnerstwa na rzecz budowy Oczyszczalni Przyszłości

Łukasiewicz – IW liderem partnerstwa na rzecz budowy Oczyszczalni Przyszłości

2 lutego 2021 roku w siedzibie Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa został podpisany List Intencyjny w sprawie współpracy przy realizacji projektu, mającego na celu przygotowanie koncepcji budowy oraz wdrożenia innowacyjnej technologii oczyszczania ścieków umożliwiającej obieg zamknięty wody i odpadów. To odpowiedź na ogłoszenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które rozpoczęło nabór do projektu „Oczyszczalnia przyszłości”.

Głównym celem projektu „Oczyszczalnia przyszłości” jest opracowanie innowacyjnych technologii oczyszczania ścieków, które umożliwią przejście od gospodarki liniowej do cyrkularnej. Innowacje, wypracowane w ramach przedsięwzięcia, umożliwią usuwanie mikrozanieczyszczeń obecnych w trafiających do rzek ściekach oczyszczonych, a także efektywne zagospodarowanie osadów pościekowych.

Pod listem intencyjnym podpisy złożyli: Przemysław Staniszewski – Prezydent Miasta Zgierza, dr inż. Tomasz Czajkowski – dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa, który jest Liderem Projektu, dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński, przedstawiciele Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o. o. Prezes Piotr Karasiewicz i Członek zarządu Marcin Zalewski.

Strategia Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa w coraz większym zakresie związana jest z problemami szeroko pojętej Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Wzmacnianie kompetencji badawczych w obszarze zrównoważonej gospodarki to również jeden z priorytetów Sieci Badawcze Łukasiewicz. Cieszymy się, że znaleźliśmy partnerów, którzy chcieliby realizować wspólnie z nami to przedsięwzięcie – tłumaczy dyrektor Czajkowski.

Według danych GUS z lat 2000 – 2018 ilość osadów wytworzonych w komunalnych oczyszczalniach wzrosła o 62% i w 2018 r. wyniosła aż 583,1 tys. ton suchej masy. Z tego powodu konieczne jest wprowadzenie oraz realizowanie efektywniejszej polityki zagospodarowania odpadów ściekowych.

– Projekt „Oczyszczalnia przyszłości” będzie dotyczył modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Zgierzu. Wypracowane przez naukowców metody oczyszczania ścieków zagwarantują m.in. usuwanie mikrozanieczyszczeń pochodzenia antropologicznego oraz odzysk biogenów i energii. Natomiast pozyskana w czasie procesu oczyszczania woda mogłaby zostać wykorzystana do celów gospodarczych i przemysłowych np. nawadniania w rolnictwie – tłumaczy dr inż. Renata Żyłła, kierownik projektu.

W ramach wartego 27 mln zł przedsięwzięcia „Oczyszczalnia przyszłości” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoni wykonawcę zmodernizowanej oczyszczalni ścieków komunalnych, który nie tylko uruchomi instalację, ale przygotuje gotowe rozwiązania do wdrożenia ich w innych obiektach, na terenie kraju.

– Cieszymy się ze współpracy z partnerem samorządowym, której owocem ma być realizacja tak ważnego dla lokalnej społeczności zadania. Chcemy przy okazji tego projektu pokazać, że Sieć Badawcza Łukasiewicz jest naturalnym partnerem dla jednostek samorządu terytorialnego zarówno w rozwiązywaniu problemów technologicznych jak i w pomocy w pozyskiwaniu na ten cel środków – mówi dr Jakub Pietkiewicz, zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Inwestycji Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa.

Informacja prasowa Oczyszczalnia Przyszłości (doc)