Łukasiewicz – IW z normą PN-EN ISO 9001:2015-10

Łukasiewicz – IW z normą PN-EN ISO 9001:2015-10

Łukasiewicz – IW otrzymał certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań Normy Międzynarodowej PN-EN ISO 9001:2015-10.

Podana norma, będąca uniwersalnym standardem uznawanym na całym świecie, określa wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w dobrze funkcjonującym przedsiębiorstwie.

W dniach 8-10.12.2021 r. w naszym Instytucie odbył się audit ponownej certyfikacji w zakresie:
– projektowania,
– prac rozwojowych,
– produkcji i sprzedaży wyrobów włókienniczych,
– usługi w zakresie produkcji i opracowywania nowych technologii.

W styczniu dostaliśmy pozytywny raport z tego auditu oraz certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A., które zaświadczają o zgodności i skuteczności całego systemu zarządzania w Łukasiewicz – IW.

Certyfikat ważny do 2025 roku potwierdza wysoki standard oferowanych przez nas produktów i usług, skuteczne stosowanie i doskonalenie systemu, a także zapewnianie zgodności z wymaganiami klienta oraz przepisami prawa.