Maseczki ochronne dla oddziałów pediatrycznych ICZMP i Fundacji Gajusz

Maseczki ochronne dla oddziałów pediatrycznych ICZMP i Fundacji Gajusz

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa w ramach wolontariatu pracowniczego wyprodukował kilkaset jednorazowych maseczek ochronnych, które przekazał zaprzyjaźnionym instytucjom i organizacjom.

500 sztuk maseczek z wkładem z włókniny hydrofobowej trafiło na oddziały pediatryczne Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, natomiast 250 maseczek przekazaliśmy Fundacji Gajusz.

Choć na co dzień nie zajmujemy się szyciem maseczek ochronnych, bardzo chcieliśmy zaangażować się i pomóc tym, którzy każdego dnia zmagają się z epidemią Covid19 – mówi dr Tomasz Czajkowski, dyrektor Instytutu. – Ten niewielki w skali potrzeb, ale ważny z perspektywy odpowiedzialności społecznej projekt pozwolił nam znaleźć się w gronie organizacji i firm, które aktywnie włączyły się w działania wspierające walkę z Covid19.

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa od 75 lat realizuje projekty z zakresu innowacji włókienniczych. Prowadzi badania w obszarze innowacji technologii włókienniczych, dostarczając na rynek produkty i technologie o strategicznym znaczeniu dla gospodarki.

Jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz – 35 instytutów badawczych zlokalizowanych w 11 miastach w Polsce, które tworzą trzecią największą sieć badawczą w Europie.

Maseczki ochronne dla oddziałów pediatrycznych ICZMP i Fundacji Gajusz (plik doc.)