Nagroda dla magistrantki współpracującej z Łukasiewicz – IW

Nagroda dla magistrantki współpracującej z Łukasiewicz – IW

Absolwentka WIPOŚ PŁ współpracująca z Łukasiewicz – IW laureatką VIII edycji Konkursu Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – „Ekologiczny magister i doktor”!

Mgr inż. Natalia Misztela znalazła się w gronie zwycięzców konkursu, którego celem było wyłonienie najlepszych, pod względem naukowym i praktycznym, prac magisterskich i rozpraw doktorskich z dziedziny ochrony środowiska.

Praca magisterska pt. “Analiza zastosowania zintegrowanych technik nanofiltracji i perwaporacji do odsalania ścieków włókienniczych” została wykonana pod kierunkiem dr inż. Joanny Marszałek, pracownika badawczo-dydaktycznego Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej we współpracy z dr inż. Renatą Żyłłą z Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa, która sprawowała opiekę merytoryczną.

W ramach współpracy między jednostkami naukowo-badawczymi udostępniliśmy dyplomantce aparaturę badawczą oraz wsparcie merytoryczne w zakresie zastosowania procesu nanofiltracji do odsalania ścieków włókienniczych.

Zawsze cieszymy się z sukcesów kolejnych studentów, którym mieliśmy okazję pomóc w zdobywaniu tytułów zawodowych i stopni naukowych. Jednym z celów całej Sieci Badawczej Łukasiewicz jest kształtowanie przyszłej kadry naukowej, udzielanie najbardziej uzdolnionym studentom wsparcia merytorycznego, a przy tym zagwarantowanie dostępu do nowoczesnej aparatury badawczej.

Pani Natalii życzymy kolejnych sukcesów!