Nowy Doktor w Łukasiewicz – Instytucie Włókiennictwa!

Nowy Doktor w Łukasiewicz – Instytucie Włókiennictwa!

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 12 maja 2021 roku swoją rozprawę doktorską
pt.: „Materiały węglowe w elektroanalizie” obroniła

 mgr Natalia Festinger

Promotorami pracy byli:
prof. Witold Ciesielski, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki
dr Sylwia Smarzewska, Wydział Chemii, Uniwersytet Łódzki (promotor pomocniczy)

Pracę recenzowali:
prof. dr hab. Bogusław Baś, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
prof. dr hab. Mieczysław Korolczuk, Wydział Chemii, Uniwersytet MCS w Lublinie

Gratulujemy!