Dyrekcja IW

Home / O Instytucie / Dyrekcja IW

Dyrekcja ŁUKASIEWICZ – Instytut Włókiennictwa

Inicjator wielu działań zmierzających do wykorzystania potencjału środowiska naukowego we współpracy z przedsiębiorstwami zarówno o charakterze krajowym, jak i międzynarodowym. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w instytucjach europejskich, gdzie był m.in. urzędnikiem w Parlamencie Europejskim. W swej długoletniej karierze zawodowej kierował oraz brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych w tym m.in. finansowanych w ramach Horyzont 2020, grantów norweskich oraz NCBiR. Autor szeregu publikacji w zakresie m.in.: zrównoważonego rozwoju turystyki, przemysłu tekstylnego i odzieżowego, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz integracji europejskiej.

Ekspert w zakresie komercjalizacji wiedzy, absorpcji funduszy europejskich oraz specjalizacji regionalnych. Adiunkt w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2017r. Dyrektor Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych, od sierpnia 2021r. pełnił funkcję p.o. Dyrektor, a 17.02.2022 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa . Od początku kierowania jednostkami jako priorytet obrał promowanie projektów aplikacyjnych, rozwijanie prac wdrożeniowych oraz wykorzystanie nauki w gospodarce.

Za swoją działalność otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Dyrektor Instytutu Przyszłości” przyznaną przez Kapitułę Forum Inteligentnego Rozwoju.

Pasjonat podróży, których inspiracje przekłada w rozwój aktywności zawodowej.

Dr Radosław Dziuba

Dyrektor

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Politechniki Łódzkiej (obecny Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów) w zakresie towaroznawstwa włókienniczego. W roku 2011 uzyskał stopień doktora habilitowanego  w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie włókiennictwo. Do końca 2017 roku prowadził działalność naukową i dydaktyczną w macierzystej jednostce naukowej.

Jest laureatem prestiżowych nagród, stypendiów i wyróżnień, m.in. Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych. Był kierownikiem i realizatorem licznych projektów badawczych obejmujących badania podstawowe oraz prace B+R, czego efektem jest ponad 50 publikacji w renomowanych czasopismach z listy JCR, patenty i prezentacje na konferencjach naukowych. Ponadto jest recenzentem w wielu renomowanych czasopismach naukowych.

Od 2018 roku związany z Instytutem Włókiennictwa w Łodzi na stanowisku Z-cy Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych.

Dr hab. inż. Maciej Boguń

Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych

Doktor nauk humanistycznych oraz specjalista w zakresie zarządzania, marketingu i zarządzania finansami. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w sektorze spółek skarbu państwa i przedsiębiorstw komunalnych. W latach 2006-2015 był członkiem władz spółek działających w branżach: budownictwo, zarządzanie nieruchomościami, transport miejski, inwestycje medyczne i radiofonia publiczna. Obecnie przewodniczy Radzie Nadzorczej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz zasiada w organach prywatnych uczelni wyższych.

Wcześniej zatrudniony był na stanowiskach w administracji samorządowej – jako Pełnomocnik Prezydenta Miasta, Pełnomocnik Burmistrza Miasta i pełniący obowiązki Sekretarza Miasta. Odpowiadał za funkcjonowanie urzędu miejskiego i koordynację prac jednostek podległych. Odpowiadał również za kształtowanie i realizację strategii informacyjnej oraz promocyjnej miast, a także za kontakty z mediami oraz relacje z mieszkańcami.

Od 2017 r. związany z Instytutem Włókiennictwa. Najpierw jako Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju i Współpracy Gospodarczej, a od listopada 2018 r. jako Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Inwestycji.

 

 

Dr Jakub Pietkiewicz

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Inwestycji

 

 

mgr Tatiana Winiecka

Główny Księgowy

Pełnomocnicy