Rada Instytutu

Home / O Instytucie / Dyrekcja IW / Rada Instytutu

Rada Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa

Kadencja od grudnia 2019r.

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa

mgr Tatiana Winiecka
Sekretarz Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa

mgr Łukasz Górecki
Członkowie Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa

prof. dr hab. Katarzyna Grabowska
dr inż. Jacek Gralewski
dr inż. Witold Sujka
mgr Włodzimierz Fisiak
mgr Piotr Jakubiak
mgr inż. Andrzej Majchrzak
mgr Bartłomiej Wawrzyniak