Rada Instytutu

Home / O Instytucie / Dyrekcja IW / Rada Instytutu

Rada Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa

Kadencja od grudnia 2019r.

 

Przewodniczący Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa
mgr Tadeusz Wawrzyniak
Zastępca Przewodniczącego Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa
mgr Tatiana Winiecka
Sekretarz Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa
mgr Łukasz Górecki
Członkowie Rady Instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa
mgr inż. Andrzej Majchrzak
mgr Bartłomiej Wawrzyniak
dr inż. Witold Sujka
mgr Piotr Jakubiak
dr inż. Jacek Gralewski
mgr Włodzimierz Fisiak