Inne

Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w budynku Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Śnieżnej 5

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nazwa Zadania: „Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w budynku Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Śnieżnej 5”

Wartość ogólna zadania – 1 877 000 zł netto
Umowa o dofinansowanie nr 399/OW/P/2021
Kwota dofinansowania w formie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi: 515.840,00 zł

Zakres projektu obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Łukasiewicz- Instytutu Włókiennictwa, wyposażenie ich w instalację do podczyszczania ścieków przemysłowych oraz budowę zewnętrznego węzła mieszania ścieków.

Więcej:  www.zainwestujwekologie.pl

Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w budynku Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Śnieżnej 5

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Nazwa Zadania: „Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w budynku Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Śnieżnej 5”

Wartość ogólna zadania – 1 877 000 PLN netto.
Umowa o umorzenie nr U21017/19130
Wartość umorzenia: 210 904,00 PLN

Zakres projektu obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Łukasiewicz- Instytutu Włókiennictwa, wyposażenie ich w instalację do podczyszczania ścieków przemysłowych oraz budowę zewnętrznego węzła mieszania ścieków.

Więcej:  www.zainwestujwekologie.pl

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

„Budowa węzła c.o., instalacji c.o. i c.t., wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralami grzewczo-wentylacyjnymi oraz automatyki BMS (Łódź, ul. Brzezińska 1/3) w ramach zadania „Budowa kotłowni gazowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na potrzeby zakładów naukowych, laboratoriów oraz Wydziału Produkcji Doświadczalnej Instytutu Włókiennictwa”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał ŁUKASIEWICZ – Instytutowi Włókiennictwa w Łodzi dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 527.260,00 zł na realizację zadania: „Budowa węzła c.o., instalacji c.o. i c.t., wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralami grzewczo-wentylacyjnymi oraz automatyki BMS (Łódź, ul. Brzezińska 1/3) w ramach zadania „Budowa kotłowni gazowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na potrzeby zakładów naukowych, laboratoriów oraz Wydziału Produkcji Doświadczalnej Instytutu Włókiennictwa”.

Nazwa Zadania: „Budowa węzła c.o., instalacji c.o. i c.t., wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z centralami grzewczo-wentylacyjnymi oraz automatyki BMS (Łódź, ul. Brzezińska 1/3) w ramach zadania „Budowa kotłowni gazowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na potrzeby zakładów naukowych, laboratoriów oraz Wydziału Produkcji Doświadczalnej Instytutu Włókiennictwa”

Całkowita wartość projektu: 4.084.970,00 PLN

Kwota dofinansowania w formie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi: 527.260,00 PLN

Cel: Celem bezpośrednim zadania jest ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez budowę węzła c.o. oraz wentylacji mechanicznej z automatyką BMS w budynku ŁUKASIEWICZ – IW w Łodzi, ul. Brzezińska 1/3.

Zakres projektu obejmuje roboty budowlane i instalacyjne, instalację węzła c.o. i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz automatyki BMS dla budynku  Brzezińska 1/3

Więcej:  www.zainwestujwekologie.pl

Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.