O Sieci

Home / O Instytucie / O Sieci

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała 1 kwietnia 2019 roku i jest 3 największą siecią badawczą w Europie. Głównym jej zadaniem jest prowadzenie badań o kluczowym znaczeniu i komercjalizacja ich wyników. Obecnie w skład sieci wchodzą 33 instytuty badawcze, w których zatrudnionych jest niemal 8 tysięcy pracowników. Instytuty zlokalizowane są w 11 miastach. Powstanie Sieci Badawczej Łukasiewicz pozwoli osiągnąć „efekt skali” i umożliwi tworzenie kompleksowych ofert usług badawczych dla przedsiębiorców w oparciu o ich wspólny potencjał.

ŁUKASIEWICZ to efektywne zaplecze technologiczne i intelektualne administracji publicznej, ale przede wszystkim realny pomost między nauką a gospodarką. Jego powstanie pozytywnie wpłynie na działalność mikro-, średnich i małych przedsiębiorstw, które zyskają łatwiejszy dostęp do wyników badań naukowych i know-how, dzięki czemu będą się mogły szybciej rozwijać.

 

Więcej o ŁUKASIEWICZU na: https://lukasiewicz.gov.pl/