Zamówienia Publiczne Aktualne

Home / O Instytucie / Zamówienia Publiczne Aktualne

IZ/ZP-236-25/20 Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w budynku Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Śnieżnej 5

Ogłoszenie 2. siwz 3.Dokumentacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Kwota zamierzona na sfinansowanie zamówienia: 2 316 605,00 zł brutto 4. Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ 5. Zapytania i...

IZ/ZP-236-23/20 Dostawa odczynników

Ogłoszenie o zamówieniu 2. SIWZ 3. Zmiana SIWZ 4. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 5. Zmiana siwz 6. Zmodyfikowany formularz ofertowy ...

IZ/ZP-236-16/20 Włókno polipropylenowe cięte

Ogłoszenie o zamówieniu 2. SIWZ 3.informacja z otwarcia ofert 4.informacja. o wyniku postępowania 5. informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

IZ/ZP-236-14/20 Włókno poliestrowe cięte

Ogłoszenie o zamówieniu 2. SIWZ 14-20 3.espd-request (18) 4.zmiana siwz 5. ogłoszeni o zmianie ogłoszenia 6, załączniki 7. Informacja z otwarcia ofert...