Zamówienia Publiczne Zakończone

Home / O Instytucie / Zamówienia Publiczne Zakończone

 

KF/ZP-236-14/18 Wodna dyspersja sadzy

1. ogłoszenie o zamówieniu 2. SIWZ 3. siwz wersja angielska 4. jedz wersja edytowalna 5. informacja z otwarcia ofert 6.informacja o...

KF/ZP-236-09/18 Przędza poliamidowa

1. Ogłoszenie o zamówieniu 2. SIWZ 3. Zmiana treści SIWZ 4. Zmiana ogłoszenia o zamówieniu 5. Informacja z otwarcia ofert...