OBWIESZCZENIA O PRZETARGU – ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA NAJEM POMIESZCZEŃ BIUROWYCH I MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNYCH