Ogłoszenie o przetargu na dostawę środka wiążącego wodnej dyspersji polimeru estrów kwasu akrylowego – KZP-235-11/10