Ogłoszenie o przetargu na dostawę włókna polipropylenowego ciętego – kolorowego znak sprawy KZP 235-10/10

06