Projekt ENTeR startuje w konkursie REGIOSTARS

Projekt ENTeR startuje w konkursie REGIOSTARS

Projekt ENTeR realizowany w ramach programu Interreg CENTRAL EUROPE bierze udział w konkursie REGIOSTARS Awards 2020. Ze strony polskiej w projekcie uczestniczą Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa oraz PIOT – Związek Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego.

ENTeR to krok w kierunku innowacyjnego recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Nadrzędnym celem projektu jest wsparcie zakładów włókienniczych w zarządzaniu odpadami oraz efektywnym wykorzystaniu nieodnawialnych zasobów. Jego osiągnięcie będzie możliwe poprzez opracowanie: 
– Agendy Strategicznej dotyczącej zarządzania odpadami włókienniczymi i ich recyklingu, identyfikującej obszary działań stymulujące transformację w kierunku GOZ,
– Pilot Cases, pilotażowych badań demonstrujących rozwiązanie rzeczywistych problemów związanych z gospodarką poprodukcyjnymi odpadami włókienniczymi,
– modułów szkoleniowych z zakresu GOZ oraz 
– modelu współpracy pomiędzy Partnerami naukowymi i biznesowymi w oparciu o narzędzie on-line (platformę „dopasowującą” materiały) i wspólnie dzielone umiejętności dotyczące eko-projektowania odpadów (waste eco-design) oraz efektywnego gospodarowania zasobami surowców (resource efficiency)

Partnerzy projektu reprezentują 5 europejskich krajów: Włochy, Niemcy, Czechy, Polskę i Węgry.

REGIOSTARS to coroczny konkurs, organizowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Jego celem jest identyfikacja dobrych praktyk w zakresie rozwoju regionalnego oraz wyróżnienie innowacyjnych projektów finansowanych przez UE, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów i kierowników projektów.

Jury konkursu wybierze 5 projektów z każdej kategorii, które wejdą do finału. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 lipca. Głosy oddane na finalistów po tej dacie wyłonią laureata nagrody publiczności.

Aby wziąć udział w głosowaniu należy wejść na stronę konkursu https://regiostarsawards.eu/, zakładka SUBSTAINABLE GROWTH (zrównoważony rozwój), projekt ENTeR.

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa od 75 lat realizuje projekty z zakresu innowacji włókienniczych. Posiada akredytowane laboratoria badawcze, prowadzi procesy certyfikacji wyrobów włókienniczych i świadczy usługi w zakresie oceny zgodności odzieży ochronnej i rękawic (PPE), certyfikacji na znak Standard 100 by OEKO-TEX®, Bezpieczny dla dziecka, Bezpieczny dla Niemowląt, Przyjazny dla Człowieka oraz certyfikacji zgodności wyrobów i usług z dokumentami normatywnymi.

Od 1 kwietnia 2019 r jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, która dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania biznesowe w obszarach grup badawczych: inteligenta mobilność, transformacja cyfrowa, zdrowie, zrównoważona gospodarka i energia.

Projekt ENTeR startuje w konkursie REGIOSTARS (plik doc.)