Rozpoczynamy budowę podczyszczalni ścieków

Rozpoczynamy budowę podczyszczalni ścieków

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa rozpoczyna inwestycję pt: „Budowa podczyszczalni ścieków przemysłowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną” przy ul. Śnieżnej w Łodzi.

Umowa na realizację wartego ponad 2,2 mln zł projektu została podpisana przez dr inż. Tomasza Czajkowskiego – Dyrektora instytutu oraz dr Jakuba Pietkiewicza Zastępcę Dyrektora ds. Finansowych i Inwestycji. W związku z realizacją inwestycji Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa pozyskał łącznie 1,5 mln zł. dofinansowania z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podczyszczalnia ścieków ma zapewnić utrzymanie parametrów ścieków oczyszczonych. Ze względu na skład chemiczny ścieków ich podczyszczanie oparte zostało na metodzie koagulacji, flokulacji i flotacji. Inwestycja zostanie zrealizowana w 4 etapach, w okresie 6 miesięcy.

Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa od 75 lat realizuje projekty z zakresu innowacji włókienniczych. Posiada akredytowane laboratoria badawcze, zakłady naukowe oraz Wydział Produkcji Doświadczalnej. Prowadzi także procesy certyfikacji wyrobów włókienniczych. Od 1 kwietnia 2019 r. jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.